• 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Informacje podstawowe, nowości, instrukcje itp.
#1
Information 

[Obrazek: ib-tron_3100ht_01.png]


Wiadomoœci ogólne:

Termostat IB – Tron 3100HT jest niezależnym termostatem mikroprocesorowym wyposażonym w duży ciekłokrystaliczny wyœwietlacz LCD. Termostat jest zaprojektowany do kontroli pracy zaworów, przepustnic, powietrznych nagrzewnic elektrycznych, pomp, wentylatorów i innych urzšdzeń sterowanych dwupunktowo i trójpunktowo.

Model z serii IB – Tron 3100HT umożliwia sterowanie procesami ogrzewania i chłodzenia. Umożliwia utrzymywanie zadanej temperatury wg. ustalonego tygodniowego harmonogramu pracy.

Termostaty IB – Tron 3100HT pozwalają zaoszczędzić koszty energii i tym samym przyczyniają się do ochrony œrodowiska naturalnego. Mogą być powszechnie stosowane w hotelach, biurach, supermarketach, fabrykach, szpitalach, domach mieszkalnych i innych budynkach.

Właœciwoœci:
 • Duży, podœwietlany, ciekłokrystaliczny wyœwietlacz LCD, wyœwietlający aktualną temperaturę, nastawy, dzień tygodnia i inne informacje
 • Łatwa, intuicyjna obsługa i programowanie.
 • Zasilanie z sieci 230V z bateryjnym podtrzymywaniem pamięci ustawień
 • Estetyczny i nowoczesny wygląd.
 • Niebieskie podświetlenie ekranu (podświetlenie uaktywnia się w momencie przyciśnięcia dowolnego przycisku i dezaktywuje się po ustawionym czasie bezczynności).
 • Kompleksowe programowanie procesu w cyklu tygodniowym z dokładnością do 1 minuty i możliwością zaprogramowania do 4 odcinków czasowych każdego dnia.
 • Ręczny lub automatyczny tryb pracy.
 • Obsługa dwóch czujników temperatury:
  • RT - wbudowany czujnik temperatury pokojowej.
  • FT - dodatkowy zewnętrzny czujnik temperatury np. powierzchni podłogi, zasobnika c.w.u
 • Trzy tryby pracy termostatu:
  • A - Kontrola urządzenia odbywa się wyłącznie na podstawie wbudowanego czujnika temperatury RT.
  • F - Kontrola urządzenia odbywa się wyłącznie na podstawie podłączonego zewnętrznego czujnika FT.
  • AF - Tryb szczególnie polecany do ogrzewania podłogowego. Kontrola urządzenia odbywa się na podstawie wbudowanego czujnika temperatury (RT) i podłączonego dodatkowego zewnętrznego czujnika (FT). Termostat stara się utrzymać zadaną temperaturę powietrza (czujnik RT) i równocześnie uniemożliwia powierzchni podłogi osiągnięcie wyższej temperatury niż temperatura limitu FT.

 • Temperatura wyświetlana z rozdzielczością 0,1 ºC.
 • Możliwość skalibrowania czujników temperatury (czujniki zewnętrzne na długich przewodach, niezależna kalibracja dla każdego czujnika).
 • Nastawialna histereza.
 • Funkcja FROST PROTECTION - ochrona instalacji przed zamarznięciem.
 • Duże obciążenie do 2kW (rezystancyjne) umożliwia praktycznie bezpośrednie podłączenie większości urządzeń elektrycznych bez konieczności zastosowania stycznika.
 • Duży zakres nastawianych temperatur.
 • Funkcja GUARD - ochrona urządzenia przed zastaniem.
 • Funkcja TEST - Wymuszone włączenie i wyłączenie urządzenia.

Dane techniczne:
 • Zużycie energii: 2 W
 • Temp. składowania: -5 ÷ 50 ºC
 • Temp. wyświetlana: -20 ÷ 140 ºC (co 0,1ºC )
 • Zakres nastawy: -15 ÷ 100 ºC (co 0,5ºC )
 • Limit FT w trybie AF: 20 ÷ 90 ºC
 • Dokładność pomiaru: 1 ºC
 • Histereza: 0,1 ÷ 0,5 ºC co 0,1ºC; 1÷ 5 ºC co 1ºC
 • Maks. obciążenie: 2kW
 • Zasilanie: 230V AC
 • Obudowa:ABS
 • Wyświetlacz: LCD (3,2")
 • Sterowanie: Elektroniczne
 • Stopień ochrony:IP30
 • Pamięć ustawień: 36 miesięcy
 • Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość):
  • Panel kontrolny: 86 x 86 x 15 mm
  • Moduł zasilający: 62 x 45 x 27mm

Uwagi Ogólne:
 • W trakcie instalowania termostatu dopływ energii elektrycznej powinien być wyłączony. Zaleca się powierzenie instalacji termostatu wyspecjalizowanemu zakładowi.
 • Termostat w czasie załączenia urządzenia wykonawczego podaje na zaciski wyjściowe napięcie 230V (obsługa pompy, zaworu, przepustnicy, maty grzewczej itp). Możliwa jest modyfikacja wyjścia, aby w czasie załączenia zaciski wyjściowe były beznapięciowo zwierane (współpraca z typowymi piecami gazowymi).

Zakres Dostawy:
 • 1x Termostat (panel główny)
 • 1x Moduł zasilający
 • 1x Wbudowany czujnik temperatury
 • 1x Niniejsza instrukcja
Zasada Działania:
Termostat dokonuje pomiaru temperatury. Jeżeli temperatura ta jest poniżej aktualnie zadanej wartości, termostat uruchamia urządzenie grzewcze, aby podnieść temperaturę do żądanego poziomu.

Termostat może być również używany w chłodnictwie przez podłączenie urządzenia chłodzącego do styków OFF termostatu, zamiast do styków ON. Należy jednak wówczas pamiętać, że gdy termostat będzie wyłączony to urządzenie chłodzące będzie włączone.

Czujniki Temperatury:
 • Czujniki można przedłużać do dowolnej długości, jednak należy pamiętać, że przedłużenie powyżej 10m może powodować z odchyłkę pomiarową i dlatego należy wówczas kalibrować urządzenie. Czujniki należy przedłużać przewodami 2x 0,75 mm2.
 • Termostat jest kompatybilny z czujnikami NTC 10kOhm o charakterystyce:

Kod:
Temperatura [ºC]     Oporność [Ohm]
-40                        346 405
-30                        181 628
-20                         99 084
-10                         56 140
0                           32 960
10                          20 000
20                          12 510
25                          10 000
30                           8 047
40                           5 310
50                           3 588
60                           2 476
70                           1 743
80                           1 249
90                             911
100                            647

Przykłady Zastosowań:
 • Termostat pokojowy - sterowanie temperaturą w pomieszczeniu lub całym budynku (wykorzystanie wbudowanego czujnika temperatury).
 • Termostat zasobnikowy - sterowani temperaturą w zasobniku c.w.u. (zewnętrzny czujnik temperatury).
 • Termostat pokojowy do ogrzewania podłogowego - sterowanie temperaturą w pomieszczeniu na podstawie czujnika RT, przy zabezpieczeniu przed przegrzaniem podłogi (czujnik FT)
 • Regulator pompy- załączanie pompy po przekroczeniu przez kocioł zadanej temperatury (chłodzenie, zewnętrzny czujnik temperatury).

Budowa Termostatu:
 • TermostatIB-Tron 3100HT składa się z dwóch części: panelu głównego z wyświetlaczem LCD i klawiaturą oraz modułu zasilającego, z zaciskami wejściowymi i wyjściowymi regulatora.
 • Panel kontrolny przystosowany jest do montażu natynkowego lub do montażu na puszce elektroinstalacyjnej (rozstaw otworów 60x60 mm). Moduł zasilający przewidziany jest do umieszczenia wewnątrz w/w puszki
 • Obydwa moduły łączone są ze sobą za pomocą przewodu 5-żyłowego, o długości kilkunastu centymetrów.

Moduł Zasilający:
[Obrazek: ib-tron_3100ht_04.png]

 • 1, 2 - podłączenie zewnętrznego czujnika temperatury FT.
 • 3, 4 - zasilanie 230V termostatu (3 - faza, 4 - przewód neutralny).
 • 5 - wyjœcie OFF - tu pojawia się faza (zwarcie z zaciskiem 3), gdy:
  • nie ma żądania grzania;
  • termostat jest wyłączony;
  • działa limit temperatury FT;
 • 6 - wyjœcie ON - tu pojawia się faza (zwarcie z zaciskiem 3), gdy jest realizowany proces grzewczy.

Moduł Zasilający (Wersja ze Stykiem Zwiernym):

[Obrazek: ib-tron_3100ht_05.png]

Podłączenie:
 • 1, 2 - Czujnik FT.
 • 3, 4 - Zasilanie 230V AC (3 - przewód fazowy, 4 - przewód neutralny)
 • 5, 6 - Te dwa zaciski są zwierane (beznapięciowo), gdy jest realizowany proces grzewczy.

UWAGA! Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymać moduł ze stykiem zwiernym, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu w zamówieniu. Domyślnie dostarczany jest moduł z wyjściem 230V!

Wymiary Urządzenia:

Wymiary panelu głównego (w mm):
[Obrazek: ib-tron_3100ht_02.png]
Wymiary modułu zasilającego (w mm):
[Obrazek: ib-tron_3100ht_06.png]

Panel Kontrolny Termostatu:
[Obrazek: ib-tron_3100ht_12_pl.png]

Wyświetlacz LCD:
[Obrazek: ib-tron_3100ht_03_pl.png]

Przykłady zastosowań:

W trybie pracy A i ze stykiem zwiernym
[Obrazek: ib-tron_3100ht_07_pl.png]

Termostat mierzy temperaturę w pomieszczeniu reprezentatywnym za pomocą wbudowanego czujnika RT. Jeżeli temperatura ta jest niższa, niż temperatura zadana na termostacie, następuje zwarcie wyprowadzeń 5 i 6termostatu, co jest sygnałem załączenia dla kotła gazowego.

W trybie pracy F i z wyjściem napięciowym 230V
[Obrazek: ib-tron_3100ht_08_pl.png]
Termostat mierzy temperaturę w zasobniku ciepłej wody użytkowej za pomocą czujnika FT. Jeżeli temperatura ta jest niższa, niż temperatura zadana na termostacie, następuje załączenie grzałki elektrycznej zasobnika poprzez wyprowadzenie nr 6 termostatu.

W trybie pracy AF i limitem temperatury FT
[Obrazek: ib-tron_3100ht_09_pl.png]

Termostat mierzy temperaturę w pomieszczeniu reprezentatywnym za pomocą wbudowanego czujnika RT. Steruje on ogrzewaniem podłogowym przez otwarcie lub zamknięcie zaworu z siłownikiem. Jeżeli temperatura RT jest niższa, niż temperatura zadana na termostacie, następuje podanie fazy na wyprowadzenie nr 6 termostatu (otwarcie zaworu). Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną wartość, zawór jest zamykany (podanie fazy na wyprowadzenie nr 5 termostatu)

Dodatkowo w czasie otwarcia zaworu termostat kontroluje temperaturę powierzchni podłogi (czujnik FT). Jeżeli temperatura ta przekroczy zadany limit (na przykład 30 oC) to następuje bezwarunkowe zamknięcie zaworu, nawet jeśli temperatura w pomieszczeniu (czujnik RT) nie osiągnęła jeszcze zadanej wartości). Ponowne otwarcie zaworu nastąpi po ostygnięciu podłogi do temperatury niższej, niż temperatura limitu

Włączanie Termostatu:

Gdy termostat jest wyłączony, na wyświetlaczu wskazywana jest jedynie aktualna temperatura i symbol czujnika (RT lub FT). Temperatura nie jest wówczas regulowana, przekaźnik ustawiony jest w położeniu OFF.

Menu Konfiguracyjne:

W menu konfiguracyjnym ustawiane są parametry pracy termostatu.

Termostat znajduje się w trybie konfiguracyjnym. Wyświetlany jest napis „Menu” , numer nastawy (od 01 do 17), skrót kodowy nastawy (np. „LANg”) oraz wartość i jednostka nastawy.

Regulator wychodzi z menu konfiguracyjnego po upłynięciu ustawionego czasu bezczynności, lub po naciśnięciu przycisku „P”.

Język:

Dostępne są dwa języki menu do wyboru: polski i angielski.

Tryb Pracy:

Termostat może pracować w trzech trybach:
 • A – Kontrola urządzenia odbywa się wyłącznie na podstawie wbudowanego czujnika temperatury (RT)
 • F – Kontrola urządzenia odbywa się wyłącznie na podstawie podłączonego zewnętrznego czujnika(FT)
 • AF –Kontrola urządzenia odbywa się na podstawie wbudowanego czujnika temperatury (RT) i podłączonego dodatkowego zewnętrznego czujnika (FT). Termostat stara się utrzymać zadaną temperaturę (RT), ale gdy temperatura FT przekroczy ustawiony limit, urządzenie grzewcze jest priorytetowo wyłączane.
Histereza:

Histereza oznacza różnicę (wyrażoną w ºC lub oF) pomiędzy progiem załączenia i wyłączenia urządzenia wykonawczego, względem zadanej temperatury. Przykładowo, jeżeli zadana jest temperatura 20 ºC a histereza ustawiona jest na 0,5 ºC, to urządzenie wykonawcze (grzewcze) zostanie załączone przy spadku temperatury poniżej 19,5 ºC, a wyłączone dopiero po wzroście temperatury powyżej 20,5 ºC. Kolejne włączenie urządzenia wykonawczego nastąpi znów po spadku temperatury poniżej 19,5 ºC.

Większa wartość histerezy zmniejsza liczbę cykli załącz/wyłącz urządzenia wykonawczego (oszczędza urządzenie), ale powoduje większe wahania temperatury.

Kalibracja:

Po prawidłowym podłączeniu termostat jest gotowy do pracy. Termostat fabrycznie jest skalibrowany do pracy z czujnikami standardowymi. Jednak przy długich przewodach, temperatura wyświetlana przez termostat może być różna od rzeczywistej.

W takim przypadku należy samodzielnie skalibrować urządzenie.

Czas Bezczynności:

Jest to zwłoka czasowa, liczona od momentu ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku, po upłynięciu którego termostat wychodzi z trybu nastaw parametrów do domyślnego trybu pracy. Większa wartość daje użytkownikowi więcej czasu na wprowadzenie nastaw.

Wyświetlanie Temperatury w Trybie AF:

Gdy termostat pracuje w trybie AF (pomiar dwóch temperatur), użytkownik może zdecydować, która temperatura ma być wyświetlana na ekranie (RT, FT lub obydwie na przemian).

Czas Podświetlania:

Jest to czas, po jakim następuje wygaszenie podświetlania wyświetlacza LCD, liczony od momentu ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku.

Dostępne są następujące nastawy:
 • OFF - podświetlanie zawsze wyłączone;
 • ON - podświetlanie zawsze włączone;
 • wartość z zakresu 10 ÷ 60 z krokiem 10 - czas podświetlania w sekundach.

Jednostki Temperatury

Użytkownik ma możliwość wyboru, czy wskazywana jest temperatura w stopniach Celsjusza (oC) czy w stopniach Fahrenheita (oF)

Format Czasu:

Użytkownik ma możliwość wyboru, czy wyświetlany jest czas w formacie 12 czy 24 godzinnym.

Funkcja FROST PROTECTION:

Funkcja FROST PROTECTION zabezpiecza instalację hydrauliczną przed zamarznięciem

Jeżeli mierzona temperatura spada poniżej 5ºC, zostaje załączone urządzenie wykonawcze.

Gdy funkcja FROST PROTECTION jest włączona, na wyświetlaczu termostatu widnieje symbol płatka śniegu (przy włączonym termostacie).

Liczba Nastaw Temperatury:

Termostat w trybie automatycznym posiada możliwość zaprogramowania 4 różnych odcinków czasowych w ciągu doby, każdy z przypisaną nastawą temperatury. Istnieją dwa sposoby doboru nastaw temperatury
 • Każdy odcinek posiada indywidualną nastawę temperatury (czyli istnieją 4 różne nastawy temperatury);
 • Istnieją dwie różne nastawy temperatur: komfortowa (dla odcinków 1 i 3), oraz ekonomiczna (dla odcinków 2 i 4);

Test Przekaźnika:

Funkcja testowa umożliwia ręczne wymuszenie stanu przekaźnika załączającego urządzenie wykonawcze. Można w ten sposób sprawdzić poprawność działania samego przekaźnika, jak również podłączonego urządzenie wykonawczego, bez konieczności rozłączania obwodu elektrycznego.

Zakres Nastaw:

Użytkownik może wybrać zakres nastaw temperatury, spośród trzech zdefiniowanych:
 • 1 - zakres 5 ÷ 35 ºC
 • 2 - zakres 5 ÷ 90 ºC
 • 3 - zakres -15 ÷ 100 ºC

Zakres definiuje minimalną i maksymalną temperaturę, którą użytkownik może ustawić w termostacie. Nie można zadać temperatury mniejszej, niż minimalna ani większej, niż maksymalna dla danego zakresu.

Funkcja GUARD:

Funkcja GUARD chroni elementy wykonawcze (zawór, pompa etc.) przed zastaniem. Jeżeli funkcja jest włączona, to termostat raz na dwa tygodnie zmieni na chwilę stan wyjścia, nawet, gdy nie było takiego żądania. Zapobiega to zastaniu elementów wykonawczych.

Wersja Oprogramowania:

W odpowiedzi na sugestie i opinie naszych klientów, mogą być wydawane coraz to nowsze wersje oprogramowania termostatu.

Blokada Klawiatury:

Aby zabezpieczyć termostat przed niechcianą zmianą ustawień, można zablokować klawiaturę termostatu.

Kiedy blokada klawiatury jest aktywna na wyświetlaczu widoczny jest symbol kłódki, a klawiatura nie reaguje na przyciskane klawisze.

Harmonogram Pracy:

W trybie automatycznym można ustawić harmonogram pracy. Oznacza to ustawienie odpowiedniej temperatury o konkretnej godzinie.

Dzięki harmonogramowi można ustawić temperaturę niższą (ekonomiczną) w okresach gdy np. budynek/pomieszczenie jest nieużywane lub w okresach nocnych, a wyższą (komfortową) gdy budynek/pomieszczenie jest użytkowane.

Zaprogramować można cztery odcinki czasu każdego dnia tygodnia, które zostały symbolicznie przedstawione na wyświetlaczu:

[Obrazek: ib-tron_3100ht_10_pl.png]

Aby łatwiej można było się zorientować, jakiej temperatury dotyczy dany przedział czasowy, równocześnie z symbolem odcinka czasu widoczny jest symbol temperatury:

[Obrazek: ib-tron_3100ht_11_pl.png]
 • UWAGA! Symbole te wyświetlane są tylko wtedy, gdy termostat ustawiony jest w tryb pracy z dwoma różnymi wartościami temperatur (komfortową i ekonomiczną - nastawa SC o wartości 2).
 • Jeżeli termostat pracuje w trybie z indywidualną wartością temperatury dla każdego odcinka czasowego (z czterema różnymi wartościami - nastawa SC o wartości 4), symbole te nie są prezentowane.
 • Po zaprogramowaniu wszystkich czterech odcinków regulator wraca do standardowego trybu wyświetlania.
 • Czwarty odcinek czasowy trwa aż do początku pierwszego odcinka czasowego następnego dnia (np. od 21:00 w poniedziałek do 7:00 we wtorek)
 • Jeżeli nie ma potrzeby korzystania z wszystkich czterech odcinków czasowych należy ustawić krótkie odcinki czasowe np.:
  • 1. 7:00
  • 2. 7:01
  • 3. 7:02
  • 4. 15:00
 • Temperatura komfortowa (lub ekonomiczna) w jednym dniu może być inna niż analogiczna temperatura w innym dniu.
 • UWAGA! Jeżeli pracujemy z dwoma różnymi wartościami temperatur (komfortową i ekonomiczną) i dla odcinka nr 3 zaprogramujemy inną wartość, niż dla odcinka nr 1 (oba odcinki dotyczą temperatury komfortowej), to odcinkowi nr 1 i tak zostanie automatycznie przypisana wartość taka, jak dla odcinka nr 3. Analogiczna sytuacja jest z temperaturą ekonomiczną i odcinkami nr 2 i 4.

Tryb Ręczny:

W trybie ręcznym (manualnym) termostat utrzymuje stałą zadaną temperaturę (bez harmonogramu pracy).
 • Jeżeli termostat pracuje w trybie ręcznym (manualnym) na wyświetlaczu widoczny jest symbol dłoni i nie jest widoczny żaden symbol odcinka czasowego.
 • Termostat pozostaje w trybie ręcznym dopóki użytkownik nie zmieni go na tryb automatyczny.

Tryb Półautomatyczny:

W trybie półautomatycznym następuje ręczna korekcja zadanej temperatury w bieżącym odcinku czasowym. Po zakończeniu bieżącego odcinka termostat wraca do trybu automatycznego i dalej pracuje zgodnie z harmonogramem.
 • Do trybu półautomatycznego zawsze przechodzi się z trybu automatycznego, nigdy z manualnego.

Gdy termostat jest w trybie półautomatycznym, na wyświetlaczu widnieje napis „override”. Znika jednocześnie symbol bieżącego odcinka czasowego.

Tryb Wakacyjny:

W trybie wakacyjnym termostat utrzymuje stałą zadaną temperaturę wakacyjną.
 • Jeżeli termostat pracuje w trybie wakacyjnym, na wyświetlaczu widoczny jest symbol walizki

Stan Pracy:

Kiedy urządzenie pracuje, na wyświetlaczu widoczny jest symbol płomienia.

Dodatkowo wskaźnik słupkowy symbolicznie przedstawia różnicę pomiędzy temperaturą panującą (wskazywaną) a żądaną (pokazuje ile ciepła brakuje).

Błędy:

Na wyświetlaczu mogą pojawi się symbole oznaczające:
 • LO - temperatura wskazywanego czujnika jest niższa niż -20ºC.
 • HI - temperatura wskazywanego czujnika jest wyższa niż 140ºC.
 • ERR - czujnik aktualnego kanału nie jest podłączony lub jest uszkodzony.
  W powyższych przypadkach, ze względów bezpieczeństwa urządzenie wykonawcze jest wyłączone (faza podana na zacisk OFF).Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości