• 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Informacje podstawowe, nowości, instrukcje itp.
#1
Information 

[Obrazek: ib-tron3100ht-2z_01.png]

Wiadomoœci ogólne:

Termostat IB Tron 3100HT-2Z jest dwukanałowym, niezależnym termostatem mikroprocesorowym wyposażonym w duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD. Termostat jest zaprojektowany do kontroli pracy zaworów, przepustnic powietrznych, nagrzewnic elektrycznych, pomp, wentylatorów i innych urządzeń sterowanych dwupunktowo i trójpunktowo

Model z serii IB Tron 3100HT-2Z umożliwia sterowanie procesami ogrzewania i chłodzenia. Umożliwia utrzymywanie zadanej temperatury w dwóch niezależnych miejscach według ustalonego tygodniowego harmonogramu pracy.

Termostaty IB– Tron 3100HT-2Z pozwalają zaoszczędzić koszty energii i tym samym przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Mogą być powszechnie stosowane w hotelach, biurach, supermarketach, fabrykach, szpitalach, domach mieszkalnych i innych budynkach.


Właściwości:
 • Duży, podświetlany na niebiesko ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD, wyświetlający aktualną temperaturę, dzień tygodnia i inne informacje.
 • Estetyczny i nowoczesny wygląd.
 • Niebieskie podświetlenie ekranu (podświetlenie uaktywnia się w momencie przyciśnięcia dowolnego przycisku i dezaktywuje się po pewnym czasie bezczynności).
 • Łatwa, intuicyjna obsługa i programowanie.
 • Zasilanie z sieci z bateryjnym podtrzymywaniem pamięci i zegara.
 • Kompleksowe programowanie procesu w cyklu tygodniowym z dokładnością do 1 minuty i możliwością zaprogramowania do 4 odcinków czasowych każdego dnia dla każdego kanału.
 • Ręczny lub automatyczny tryb pracy.
 • Nastawialne trzy temperatury:
  • Komfortowa
  • Ekonomiczna
  • Wakacyjna
 • Obsługa dwóch czujników temperatury (po jednym na kanał), podłączanych do modułu zasilającego. Oba czujniki znajdują się w komplecie.
 • Temperatura wyświetlana z rozdzielczością 0,1 ºC.
 • Możliwość skalibrowania urządzenia (czujniki na długich przewodach, niezależna kalibracja dla każdego kanału).
 • Nastawialna histereza.
 • Funkcja FROST PROTECTION - ochrona instalacji przed zamarznięciem
 • Duże obciążenie do 2kW (rezystancyjne) na kanał umożliwia praktycznie bezpośrednie podłączenie większości urządzeń elektrycznych bez konieczności zastosowania stycznika.
 • Duży zakres nastawianych temperatur.

Zakres Dostawy:
 • 1x Termostat (panel główny)
 • 1x Moduł zasilający
 • 2x Czujnik temperatury
 • 1x Niniejsza instrukcja

Dane techniczne:
 • Zużycie energii: <2 W
 • Temp. składowania: -5 ÷ 50 ºC
 • Temp. wyświetlana: -20 ÷ 100 ºC co 0,1ºC
 • Zakres nastawy: 5 ÷ 90 ºC co 0,5 ºC
 • Dokładność pomiaru: 1 ºC
 • Histereza:1 ÷ 10 ºC co 1 ºC
 • Maks. obciążenie: 2kW na kanał
 • Zasilanie: 230V AC
 • Obudowa: ABS
 • Wyświetlacz: LCD (3,2``)
 • Sterowanie: Elektroniczne
 • Stopień ochrony:IP30
 • Podtrzymywanie zegara:12 miesięcy

Czujniki Temperatury:

Termostat jest kompatybilny z czujnikami NTC 10k[Ohm] o następującej charakterystyce:

Kod:
Temperatura [ºC]     Oporność [Ohm]
-40                        346 405
-30                        181 628
-20                         99 084
-10                         56 140
0                           32 960
10                          20 000
20                          12 510
25                          10 000
30                           8 047
40                           5 310
50                           3 588
60                           2 476
70                           1 743
80                           1 249
90                             911
100                            647

Uwagi Ogólne:
 • Termostat na wyjścia podaje od razu napięcie 230V (obsługa pompy, zaworu, przepustnicy, maty grzewczej itp). Jeżeli termostat ma obsługiwać urządzenie zwierno/rozwierne tzw. stykowe (np. gazowy piec grzewczy), wymagany jest dodatkowy przekaźnik zwierno/rozwierny, jakie posiadamy w naszej ofercie.
 • Czujniki można przedłużać do dowolnej długości, jednak należy pamiętać, że przedłużenie powyżej 10m może powodować odchyłkę pomiarową i dlatego należy wówczas kalibrować urządzenie. Czujniki należy przedłużać przewodami co najmniej 2x 0,75 mm2.

Montaż Termostatu:

Termostat IB-Tron 3100HT-2Z składa się z dwóch modułów: panelu kontrolnego (głównego) z wyświetlaczem LCD i klawiaturą oraz modułu zasilającego z wyprowadzonymi wyjściami i wejściami regulatora.

Oba moduły łączone są za pomocą przewodu 5-żyłowego, o długości kilku centymetrów.

Panel główny termostatu przystosowany jest do montażu na standardowej, kwadratowej puszce elektroinstalacyjnej (rozstaw otworów montażowych 60mm). Moduł zasilający przeznaczony jest do umieszczenia w w/w puszce. Przy takim montażu regulator odstaje jedynie kilkanaście milimetrów od lica ściany i całość wygląda bardzo estetycznie
 • W trakcie instalowania termostatu dopływ energii elektrycznej powinien być wyłączony. Zaleca się powierzenie instalacji termostatu wyspecjalizowanemu zakładowi.

Zasada Działania:

Termostat dokonuje pomiaru temperatury. Jeżeli temperatura ta jest poniżej aktualnie zadanej wartości, termostat uruchamia urządzenie grzewcze tak, aby podnieść temperaturę do żądanego poziomu.

Termostat posiada 2 kanały, czyli tak jakby integruje w sobie 2 niezależne urządzenia. Każde z nich posiada swój własny czujnik temperatury i wyjście na urządzenie wykonawcze. Oba kanały pracują równocześnie. Na wyświetlaczu w danej chwili prezentowany jest stan jednego z nich. Użytkownik może swobodnie wybierać, który kanał jest prezentowany w danej chwili.


Przykłady Zastosowań:
 • Termostat pokojowy - sterowanie temperaturą w pomieszczeniu lub całym budynku.
 • Termostat zasobnikowy - sterowanie temperaturą w zasobniku c.w.u.
 • Termostat podłogowy - sterowanie temperaturą podłogi
 • Regulnator pompy - załączanie pompy po osiągnięciu przez kocioł odpowiedniej temperatury (logika odwrócona przez dodatkowy przekaźnik).
 • Niezależne sterowanie temperaturą w 2 pomieszczeniach, jeżeli każde pomieszczenie posiada własne urządzenie grzewcze (np. promiennik) lub regulacyjne (np zawór).

Budowa:
[Obrazek: ib-tron3100ht-2z_02.png]

Podłączenie:
 • 1, 2 - Pomiędzy te zaciski należy włączyć czujnik temperatury T1;
 • 1, 3 - Pomiędzy te zaciski należy włączyć czujnik temperatury T2;
 • 4 - Na tym wyjściu pojawia się faza, gdy jest żądanie grzania dla kanału nr 2. Urządzenie wykonawcze należy włączyć między to wyprowadzenie, a wyprowadzenie nr 6;
 • 5 - Na tym wyjściu pojawia się faza, gdy jest żądanie grzania dla kanału nr 1. Urządzenie wykonawcze należy włączyć między to wyprowadzenie a wyprowadzenie nr 6;
 • 6 - Przewód neutralny sieci zasilającej 230V;
 • 7 - Przewód fazowy sieci zasilającej 230V;

Panel Kontrolny Termostatu:
[Obrazek: ib-tron3100ht-2z_03_pl.png]

Wyświetlacz LCD:
[Obrazek: ib-tron3100ht-2z_04_pl.png]

Wymiary:

Panel Główny
[Obrazek: ib-tron_3100ht-2z_05.png]

Moduł Zasilający

[Obrazek: ib-tron_3100ht-2Z_06.png]

Przykładowe Podłączenie Termostatu:
Poniżej przedstawiono przykładowe podłączenie urządzenia. Termostat steruje temperaturą dwóch obiektów. Elementem wykonawczym w pierwszym kanale jest pompa - jest ona załączana, gdy temperatura czujnika T1 spadnie poniżej zadanej wartości. Elementem wykonawczym w drugim kanale jest zawór odcinający kulowy IB-Qxx. Jest on otwierany gdy temperatura czujnika T2 spadnie poniżej zadanej wartości. Zawór jest sterowany poprzez dodatkowy przekaźnik, umożliwiający zamykanie zaworu gdy zostanie osiągnięta zadana temperatura.

[Obrazek: ib-tron_3100ht-2Z_07_pl.png]

Włączanie Termostatu:
Gdy termostat jest wyłączony, na wyświetlaczu wskazywana jest jedynie aktualna temperatura wybranego kanału. Temperatura nie jest wówczas regulowana, urządzenia wykonawcze są bezwzględnie wyłączone.

Menu Konfiguracyjne:

W menu konfiguracyjnym ustawiane są parametry pracy termostatu dla aktualnie wskazywanego kanału. Każdy kanał może posiadać indywidualne ustawienia.

Regulator wychodzi z menu konfiguracyjnego po upłynięciu ustawionego czasu bezczynności, lub po naciśnięciu przycisku „P”.

Histereza:
Histereza oznacza różnicę (wyrażoną w ºC lub ºF) pomiędzy progiem załączenia i wyłączenia urządzenia wykonawczego. Przykładowo, jeżeli zadana jest temperatura 20ºC a histereza ustawiona jest na 1ºC, to urządzenie wykonawcze (grzewcze) zostanie załączone przy spadku temperatury poniżej 19,5ºC, a wyłączone dopiero po wzroście temperatury powyżej 20,5ºC. Kolejne włączenie urządzenia wykonawczego nastąpi znów po spadku temperatury poniżej 19,5ºC.

Większa wartość histerezy zmniejsza liczbę cykli załącz/wyłącz urządzenia wykonawczego (oszczędza urządzenie), ale powoduje większe wahania temperatury.

Kalibracja:

Po prawidłowym podłączeniu termostat jest gotowy do pracy. Termostat fabrycznie jest skalibrowany do pracy z czujnikami standardowymi. Jednak przy długich przewodach, temperatura wyświetlana przez termostat może być różna od rzeczywistej.

Czas Bezczynności:

Jest to czas, liczony od momentu ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku, po jakim termostat wychodzi z trybu nastaw parametrów do domyślnego trybu pracy. Większa wartość daje użytkownikowi więcej czasu na wprowadzenie nastaw.

Czas Podświetlania:

Jest to czas, liczony od momentu ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku, po jakim następuje wygaszenie podświetlania wyświetlacza LCD.

Jednostki Temperatury:

Użytkownik ma możliwość wyboru, czy temperatura wskazywana jest w stopniach Celsjusza (ºC) czy w stopniach Fahrenheita (ºC).

Format Czasu:

Użytkownik ma możliwość wyboru, czy wyświetlany jest czas w formacie 12 czy 24 godzinnym.

Liczba Nastaw Temperatury:

Termostat w trybie automatycznym posiada możliwość zaprogramowania 4 różnych odcinków czasowych w ciągu doby, każdy z przypisaną nastawą temperatury. Istnieją dwa sposoby doboru nastaw temperatury
 • Każdy odcinek posiada niezależną nastawę temperatury (istnieją 4 różne nastawy temperatury)
 • Istnieją dwie nastawy temperatur: komfortowa (dla odcinków 1 i 3), oraz ekonomiczna (dla odcinków 2 i 4)

Funkcja FROST PROTECTION:

Funkcja FROST PROTECTION zabezpiecza instalację hydrauliczną przed zamarznięciem.

Jeżeli temperatura spada poniżej 5ºC, zostaje załączone urządzenie wykonawcze.

Blokada Klawiatury:

Aby zabezpieczyć termostat przed niechcianą zmianą ustawień, można zablokować klawiaturę termostatu.

Kiedy blokada klawiatury jest aktywna na wyświetlaczu widoczny jest symbol kłódki, a klawiatura nie reaguje na przyciskane klawisze.

Menu Konfiguracyjne:

W trybie automatycznym można ustawić harmonogram pracy. Oznacza to ustawienie odpowiedniej temperatury o konkretnej godzinie.

Dzięki harmonogramowi można ustawić temperaturę niższą (ekonomiczną) w okresach gdy np. budynek/pomieszczenie jest nieużywane lub w okresach nocnych, a wyższą (komfortową) gdy budynek/pomieszczenie jest użytkowane.

Zaprogramować można cztery odcinki czasu każdego dnia tygodnia, które zostały symbolicznie przedstawione na wyświetlaczu:

[Obrazek: ib-tron_3100ht-2Z_08_pl.png]

Aby łatwiej można było się zorientować, jakiej temperatury dotyczy dany przedział czasowy, równocześnie z symbolem odcinka czasu widoczny jest symbol temperatury:
[Obrazek: ib-tron_3100ht-2Z_09_pl.png]

Symbole te wyświetlane są, gdy termostat ustawiony jest w tryb pracy z dwoma nastawami temperatur (komfortową i ekonomiczną, parametr SC w menu konfiguracyjnym o wartości 2). Jeżeli termostat pracuje w trybie z indywidualną wartością nastawy dla każdego odcinka czasowego (z czterema wartościami nastaw, parametr SC w menu konfiguracyjnym o wartości 4), symbole te nie są prezentowane.

Harmonogram Pracy:

Po zaprogramowaniu wszystkich czterech odcinków regulator wraca do standardowego trybu wyświetlania.

Czwarty odcinek czasowy trwa aż do początku pierwszego odcinka czasowego następnego dnia (np. od 21:00 w poniedziałek do 7:00 we wtorek)

Jeżeli nie ma potrzeby korzystania z wszystkich czterech odcinków czasowych należy ustawić krótkie odcinki czasowe np:
 • 1. 7:00
 • 2. 7:01
 • 3. 7:02
 • 4. 15:00

Tryb Ręczny:

W trybie ręcznym (manualnym) termostat utrzymuje stałą zadaną temperaturę (bez harmonogramu pracy).
 • Jeżeli termostat pracuje w trybie ręcznym (manualnym) na wyświetlaczu widoczny jest symbol dłoni i nie jest widoczny żaden symbol odcinka czasowego.
 • Termostat pozostaje w trybie ręcznym dopóki użytkownik nie zmieni go na tryb automatyczny.

Tryb Półautomatyczny:

W trybie półautomatycznym następuje ręczna korekta zadanej temperatury w bieżącym odcinku czasowym. Po zakończeniu bieżącego odcinka termostat wraca do trybu automatycznego i dalej pracuje zgodnie z harmonogramem.
 • Do trybu półautomatycznego można wejść tylko z trybu automatycznego, nigdy z manualnego.
 • Gdy termostat jest w trybie półautomatycznym, na wyświetlaczu widnieje napis „override”. Znika jednocześnie symbol bieżącego odcinka czasowego.

Tryb Wakacyjny:

W trybie wakacyjnym termostat utrzymuje stałą zadaną temperaturę wakacyjną (domyślnie 10ºC)
 • Jeżeli termostat pracuje w trybie wakacyjnym, na wyświetlaczu widoczny jest symbol walizki

Stan Pracy:
Kiedy urządzenie pracuje, na wyświetlaczu widoczny jest symbol płomienia.

Dodatkowo wskaźnik słupkowy symbolicznie przedstawia różnicę pomiędzy temperaturą panującą (wskazywaną) a żądaną (pokazuje ile ciepła brakuje).

Przełączanie Kanałów:

Opisana dotychczas obsługa i nastawy termostatu odnoszą się do jednego kanału regulacji:

Interfejs użytkownika (klawiatura i wyświetlacz) umożliwia odczyt i zapis danych tylko dla jednego kanału w danej chwili, pomimo, iż oba kanały sterowane są jednocześnie w sposób równoważny.

Programowanie i obsługa obu kanałów odbywa się w sposób całkowicie niezależny. Wyjątkiem jest wyłączenie regulatora przyciskiem „P”, co powoduje wyłączenie obu kanałów jednocześnie.

Błędy:

Na wyświetlaczu mogą pojawi się symbole oznaczające:
 • LO - temperatura w aktualnym kanale jest niższa niż -20ºC.
 • HI - temperatura w aktualnym kanale jest wyższa niż 100ºC.
 • ERR - czujnik aktualnego kanału nie jest podłączony lub jest uszkodzony.
  W powyższych przypadkach, ze względów bezpieczeństwa urządzenie wykonawcze jest wyłączone.Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości