• 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Informacje podstawowe, nowości, instrukcje itp.
#1
Information 

[Obrazek: ib-tron_3110dw_01.png]

Wiadomości ogólne:

Sterownik IB – Tron 3110 DW jest niezależnym sterownikiem mikroprocesorowym wyposażonym w duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD.

Model z serii IB – Tron 3110 DW umożliwia sterowanie odmrażaniem podjazdów zimą i akumulowanie energii cieplnej w zbiorniku gruntowym.

Właściwości:
 • Duży, podświetlany na niebiesko ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD wyświetlający aktualną temperaturę, prędkość wentylatora, dzień tygodnia i inne informacje.
 • Estetyczny i nowoczesny wygląd.
 • Łatwa, intuicyjna obsługa i programowanie.
 • Zasilanie z sieci 230V z bateryjnym podtrzymywaniem pamięci ustawień.
 • Sterowanie pompą
 • Pomiar dwóch temperatur
 • Możliwość skalibrowania czujników temperatury.
 • Funkcja GUARD - ochrona urządzenia przed zastaniem.
 • Funkcja TEST - Wymuszone włączenie i wyłączenie urządzenia.
 • Blokada klawiatury.

Dane techniczne:
 • Zużycie energii: < 5 W
 • Temp. składowania: -5 ÷ 50 ºC
 • Temp. wyświetlana: -50 ÷ 300 ºC co 1 ºC
 • Temp. mierzona: -50 ÷ 500 ºC
 • Czujniki temperatury: 2
 • Dokładność pomiaru: 1 ºC
 • Maks. obciążenie:
  • wyjście P: 200 W
  • wyjście R: 16 A
 • Zasilanie: 230V AC
 • Obudowa: ABS
 • Wymiary [mm]: 120x120x23
 • Wyświetlacz: LCD (4``)
 • Sterowanie: Elektroniczne
 • Stopień ochrony: IP30
 • Pamięć ustawień: 12 miesięcy

Uwagi Ogólne:
 • W trakcie instalowania sterownika dopływ energii elektrycznej powinien być wyłączony. Zaleca się powierzenie instalacji sterownika wyspecjalizowanemu zakładowi.
 • Sterownik przystosowany jest do montażu podtynkowego na puszce elektroinstalacyjnej (rozstaw otworów ok 60mm)

Zakres Dostawy:
 • 1x Sterownik (panel główny) wraz z modułem wykonawczym
 • 2x Zewnętrzny czujnik temperatury na przewodzie zwykłym i silikonowym (możliwość wymiany na czujniki na przewodach SHT za dopłatą).
 • 1x Instrukcja obsługi

Czujniki Temperatury:

Regulator jest kompatybilny z czujnikami PT1000 o następującej charakterystyce:

Kod:
Temperatura [ºC]     Oporność [Ohm]
-30                        862
-20                        902
-10                        944
0                         1 000
10                        1 057
20                        1 097
30                        1 136
40                        1 175
50                        1 215
60                        1 254
70                        1 292
80                        1 331
90                        1 370
100                       1 408
110                       1 447
120                       1 485
130                       1 523
140                       1 561
150                       1 599
160                       1 597
170                       1 645
180                       1 712
190                       1 750
200                       1 787
210                       1 774
220                       1 810
230                       1 847
240                       1 875
250                       1 912
260                       2 008
270                       2 045
280                       2 081
 • Przewody czujników przewodzą niskie napięcia, aby nie zakłócać dokonywanych pomiarów, przewody czujników nie powinny być prowadzone w sąsiedztwie przewodów wysokiego napięcia (dystans co najmniej 100mm).
 • Przewody czujników odporne są na temperatury:
  • zwykły: -50÷100 ºC, przewód odporny na wilgoć
  • silikonowy: -50÷125 ºC, chwilowy do 140 ºC, przewód odporny na wilgoć
  • SHT: -60÷400 ºC, chwilowy do 550 ºC, przewód nie odporny na wilgoć

Zasada Działania:

Sterownik mierzy temperaturę podjazdu T1 oraz temperaturę gruntowego zbiornika akumulacyjnego T2. Zbiornikiem akumulacyjnym może być bezpośrednio grunt lub np. płyta fundamentowa.

Jeżeli temperatura podjazdu T1 jest poniżej progu temperatury odmrażania oznacza to, że podjazd powinien być odmrożony (sterownik w trybie odmrażania).

Jeżeli podjazd ma byc odmrażany (sterownik w trybie ładowania) i jeżeli temperatura gruntowego zbiornika akumulacyjnego T2 jest wyższa od od temperatury podjazdu T1 to zostaje uruchomiona pompa P0 i podjazd jest ogrzewany przy pomocy energii zmagazynowanej w gruntowym zbiorniku akumulacyjnym.

Jeżeli podjazd nie musi byc odmrażany (temperatura T1 powyżej progu temperatury odmrażania) i równocześnie temperatura podjazdu T1 jest wyższa od temperatury gruntowego zbiornika akumulacyjnego T2 to zostaje uruchomiona pompa P0 i gruntowy zbiornik akumulacyjny jest ładowany energią pozyskaną przez podjazd, który staje się kolektorem absorbującym energię słoneczną.

Zaleca się stosowanie układu w którym podjazd wykonany jest z materiałów dobrze absorbujących ciepło (np. asfalt).

Medium krążące między podjazdem a gruntowym zbiornikiem akumulacyjnym musi posiadać właściwości mrozoodporne (np. roztwór glikolu).

Panel Główny Sterownika:
[Obrazek: ib-tron_3110dw_02.png]

Wyświetlacz LCD:

[Obrazek: ib-tron_3110dw_03.png]

Wymiary i Podłączenie:

[Obrazek: ib-tron_3110dw_04.png]

[Obrazek: ib-tron_3110dw_05.png]

Ostrożnie rozdzielić obie połówki panelu sterownika. Aby to zrobić, należy wsunąć płaski śrubokręt w dwie szczeliny widoczne w dolnej części panelu i podważyć zaczepy.

[Obrazek: ib-tron_3110dw_06.png]

Ostrożnie odłączyć przewód taśmowy od gniazdka w przedniej części panelu.

Odłożyć na chwilę przednią część panelu w bezpieczne miejsce. Podłączyć tylną część sterownika zgodnie ze schematem:
 • L - zasilanie sterownika 230V, faza zasilania;
 • N - zasilanie sterownika 230V, przewód neutralny;
 • R - tu pojawia się faza, gdy sterownik chce włączyć pompę P0
 • P - nie używany
 • M, 1 - podłączenie czujnika T1
 • M, 2 - podłączenie czujnika T2[Obrazek: ib-tron_3110dw_07.png]

Przykręcić tylną część sterownika do puszki elektroinstalacyjnej.

[Obrazek: ib-tron_3110dw_08.png]

Podłączyć przewód taśmowy i połączyć obie połówki urządzenia w kolejności odwrotnej, niż przy demontażu.
[Obrazek: ib-tron_3110dw_09.png]

Włączanie Sterownika:

Gdy sterownik jest wyłączony, na wyświetlaczu widoczny jest symbol „Off”. Wszystkie urządzenia są wyłączone.

Gdy sterownik jest włączony, na wyświetlaczu widoczny jest symbol „On”, aktualny dzień tygodnia i godzina, widoczna jest temperatura oraz schemat ideowy układu.

Aby przeglądać poszczególne wartości temperatur należy wielokrotnie naciskać przycisk M.

Kiedy pompa P0 pracuje, symbol pompy pulsuje oraz widoczna jest animacja przepływu cieczy.

W trybie odmrażania widoczny jest symbol gwiazdki. W trybie ładowania gwiazdka nie jest widoczna.

Menu Konfiguracyjne:

W menu konfiguracyjnym ustawiane są parametry pracy sterownika.

Sterownik znajduje się w trybie konfiguracyjnym. Miga symbol klucza oraz widoczny jest numer menu lub nastawy oraz wartość i jednostka nastawy.

Sterownik wychodzi z menu konfiguracyjnego po upłynięciu ustawionego czasu bezczynności lub po naciśnięciu przycisku „P”. Naciśnięcie przycisku „P” powoduje anulowanie wprowadzonych ustawień i wyjście o poziom wyżej.

Jeżeli jakaś nastawa została zmieniona na ekranie widoczny jest symbol SET. Zmianę można zapisać klawiszem OK lub cofnąć klawiszem P.

Funkcja GUARD:

Funkcja GUARD chroni pompę przed zastaniem (zapieczeniem). Jeżeli funkcja jest włączona, to sterownik raz na określoną ilość dni uruchomi na określony odcinek czasu sekwencję rozruchową, nawet gdy z punktu widzenia logiki działania układu jest to bezcelowe. Zapobiega to zastaniu elementów wykonawczych.

 • 1:01 - Funkcja GUARD dla przekaźnika P.
  • OFF - oznacza funkcję nieaktywną dla tego przekaźnika
  • On - oznacza funkcję aktywną dla tego przekaźnika
 • 1:02 - Funkcja GUARD dla przekaźnika R. Opis nastaw j.w.
  • nastawa: 1 ÷ 30 dni
  • domyślnie: 14 dni
  • 1:04 - Tyle sekund trwa sekwencja rozruchowa funkcji GUARD
  • nastawa: 1 ÷ 240 sekund
  • domyślnie: 20 sekund

Kalibracja:

Po prawidłowym podłączeniu sterownik jest gotowy do pracy i jest fabrycznie skalibrowany do pracy. Jednak w przypadku podłączania czujników na długich przewodach, temperatura wyświetlana przez sterownik może być różna od rzeczywistej.

Konfiguracja Interfejsu:

Sterownik umożliwia skonfigurowanie interfejsu w taki sposób aby był on jak najwygodniejszy dla użytkownika.
 • 3:01 - Jest to czas, liczony od momentu ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku, po jakim następuje wygaszenie podświetlania wyświetlacza LCD
 • 3:02 - Jest to czas, liczony od momentu ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku, po jakim sterownik wychodzi z trybu nastaw parametrów do domyślnego trybu pracy. Większa wartość daje użytkownikowi więcej czasu na wprowadzenie nastaw.
 • 3:03 - Jest to intensywność podświetlania, kiedy sterownik jest w stanie wygaszenia. Standardowo w trybie wygaszenia podświetlenie jest całkowicie wyłączone. Użytkownik może zmienić to ustawienie, tak aby sterownik zamiast je wyłączał jedynie je przyciemniał. 0 oznacza całkowite wygaszenie.
 • 3:04 - Jest to intensywność podświetlania (wyrażona w procentach), kiedy sterownik jest w stanie podświetlenia. Standardowo w trybie podświetlenia, podświetlenie jest całkowicie włączone. Użytkownik może zmienić intensywność podświetlenia.

Test Wyjść:

Sterownik posiada funkcję testowania przekaźników. Umożliwia to sprawdzenie, czy przekaźniki pracują poprawnie a także zweryfikowanie poprawności podłączenia oraz sprawności urządzeń wykonawczych.
 • 4:01 - stan wyjścia proporcjonalnego P, wyrażony w procentach
 • 4:02 - stan przekaźnika R
  • ON - przekaźnik włączony
  • OFF - przekaźnik wyłączony

Nastawy Podstawowe:
 • 5:01 - Próg temperatury odmrażania. Poniżej tej temperatury T1 sterownik jest w trybie odmrażania, powyżej w trybie ładowania.
  • nastawa: -10 ÷ 10 ºC
  • domyślnie: 3 ºC

 • 5:02 - przy jakiej różnicy temperatur pompa P0 ma zostać załączona
  • nastawa: 0 ÷ 20 ºC (nie mniej niż nastawa 5:03)
  • domyślnie: 8 ºC
 • 5:03 - przy jakiej różnicy temperatur pompa P0 ma zostać wyłączona
  • nastawa: 0 ÷ 20 ºC (nie więcej niż nastawa 5:02)
  • domyślnie: 4 ºC
 • 5:04 - czy sterownik po zaniku zasilania ma być ponownie uruchomiony jako:
  • ON - włączony (domyślnie)
  • OFF - wyłączony

Wersja Oprogramowania:

InsBud promuje politykę rozwoju dlatego zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w regulatorach i instrukcjach bez wcześniejszego powiadamiania.

Nasza firma otwarta jest na wszelkiego rodzaju sugestie, które usprawnią nasze regulatory. Jeżeli mają Państwo pomysł na dodanie nowej funkcji lub potrzebują nietypowego rozwiązania, prosimy o kontakt.

Niniejsza instrukcja obowiązuje dla regulatora z oprogramowaniem w wersji: 001

Blokada Klawiatury:

Aby zabezpieczyć sterownik przed niechcianą zmianą ustawień, można zablokować klawiaturę sterownika. Kiedy blokada klawiatury jest aktywna, na wyświetlaczu widoczny jest symbol klucza, a klawiatura nie reaguje na przyciskane klawisze.

Błędy:

Na wyświetlaczu mogą pojawić się symbole oznaczające:
 • LO - temperatura na aktualnym czujniku jest poniżej dolnego zakresu wskazań.
 • HI - temperatura na aktualnym czujniku jest powyżej górnego zakresu wskazań. Oznacza to, że sterownik pracuje z logiką dla 300 ºC ale rzeczywista temperatura jest wyższa
 • Er1 - aktualny czujnik nie jest podłączony lub przewód przyłączeniowy jest uszkodzony.
 • Er2 - aktualny czujnik jest zwarty (przewód jest zgnieciony lub czujnik zawilgocony)

  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości