• 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Informacje podstawowe, nowości, instrukcje itp.
#1
Information 

[Obrazek: ib-tron1000ht_01.png]

Wiadomości ogólne:

Termostat IB – Tron 1000HT jest niezależnym termostatem mikroprocesorowym wyposażonym w duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD. Termostat jest zaprojektowany do kontroli pracy zaworów, przepustnic powietrznych, nagrzewnic elektrycznych, pomp, wentylatorów i innych urządzeń sterowanych dwupunktowo (załącz/wyłącz) i niektórych sterowanych trójpunktowo.

Model z serii IB – Tron 1000HT umożliwia sterowanie procesami ogrzewania i chłodzenia. Umożliwia utrzymywanie zadanej temperatury w budynku/pomieszczeniu wg. ustalonego tygodniowego harmonogramu pracy.

Termostat IB – Tron 1000HT pozwala zaoszczędzić koszty energii i tym samym przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Termostaty IB – Tron 1000HT mogą być powszechnie stosowane w hotelach, biurach, supermarketach, fabrykach, szpitalach, domach mieszkalnych i innych budynkach.

Właściwości:
 • Duży, podświetlany na niebiesko ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD wyświetlający aktualną temperaturę, dzień tygodnia i inne informacje
 • Estetyczny i nowoczesny wygląd.
 • Łatwa, intuicyjna obsługa i programowanie.
 • Zasilanie z sieci 230V z bateryjnym podtrzymywaniem zegara.
 • Nieulotna pamięć ustawień.
 • Kompleksowe programowanie procesu w cyklu tygodniowym z dokładnością do 1 minuty i możliwością zaprogramowania 4 odcinków czasowych każdego dnia.
 • Sterowanie ręczne i automatyczne.
 • Ustawialne trzy temperatury grzewcze:
  • Komfortowa
  • Ekonomiczna
  • Wakacyjna
 • Obsługa dwóch czujników temperatury:
  • RT - wbudowany czujnik temperatury pokojowej. Może on być zastąpiony czujnikiem zewnętrznym.
  • FT - dodatkowy zewnętrzny czujnik temperatury np. powierzchni podłogi, zasobnika c.w.u.
 • Trzy tryby działania termostatu:
  • A - Kontrola urządzenia odbywa się wyłącznie na podstawie wbudowanego czujnika temperatury (RT).
  • F - Kontrola urządzenia odbywa się wyłącznie na podstawie podłączonego zewnętrznego czujnika (FT).
  • AF - Kontrola urządzenia odbywa się na podstawie wbudowanego czujnika temperatury (RT), a wejście dodatkowego czujnika temperatury (FT) pełni jedną z trzech funkcji, opisanych w dalszej części niniejszej instrukcji: limit dolny, limit górny lub wejście cyfrowe.
 • Temperatura wyświetlana z rozdzielczością 0,1 ºC.
 • Możliwość skalibrowania urządzenia (czujniki zewnętrzne na długich przewodach, niezależna kalibracja FT i RT).
 • Nastawialna histereza.
 • Funkcja GUARD - ochrona urządzenia przed zastaniem.
 • Funkcja TEST - Wymuszone włączenie i wyłączenie urządzenia.
 • Duże obciążenie do 2 kW umożliwia praktycznie bezpośrednie podłączenie większości urządzeń elektrycznych bez konieczności zastosowania stycznika.
 • Praca w sieci, komunikacja RS - 485 (opcjonalnie).
 • Możliwość zdalnego sterowania pilotem (opcjonalnie).
 • Blokada klawiatury.
 • Szeroki zakres nastaw temperatury.
 • Możliwość bezpośredniego sterowania urządzeniem wykonawczym (zasilanie 230V na wyjściu sterującym) lub sterowania kotłem gazowym (opcjonalnie - wówczas wyjściem termostatu jest beznapięciowy styk zwierny).

Dane techniczne:
 • Zużycie energii: < 2 W
 • Temp. składowania:-5 ºC ÷ 50 ºC
 • Temp. wyświetlana:-20 ÷ 140 ºC (co 0,1ºC )
 • Zakres nastawy:-20 ÷ 99 ºC (co 0,5ºC )
 • Zakres nastawy limitu temperatury FT -20 ÷ 99 ºC (co 0,5 ºC)
 • Dokładność pomiaru: 1 ºC
 • Histereza:0,1 ÷ 0,5 ºC (co 0,1ºC); 0,5 ÷ 5 ºC co 1ºC
 • Histereza limitu FT (w trybie AF): 1 ÷ 5 ºC (co 1ºC)
 • Maks. obciążenie: 2000 W
 • Zasilanie: 230V AC
 • Obudowa:ABS
 • Wymiary [mm]:120x120x23
 • Wyświetlacz:LCD (4``)
 • Sterowanie:Elektroniczne
 • Stopień ochrony:IP30
 • Podtrzymanie zegara:36 miesięcy

Oznaczenie Modeli:

BL - niebieskie podświetlenie ekranu (podświetlenie uaktywnia się w momencie przyciśnięcia dowolnego przycisku i dezaktywuje się po pewnym czasie bezczynności)

RC - zdalna kontrola pilotem na podczerwień

NW - termostat przystosowany do pracy w sieci (komunikacja RS - 485)

230V - termostat z wyjściem 230V

NO - termostat z wyjściem zwiernym

Zakres Dostawy:
 • 1x Termostat (panel główny)
 • 1x Moduł zasilający
 • 1x Wbudowany czujnik temperatury
 • 1x Niniejsza instrukcja
 • 1x Instrukcja dotycząca pracy w sieci (tylko z modelem NW)
 • 1x Pilot zdalnego sterowania wraz z baterią (tylko z modelem RC)

Uwagi Ogólne:
 • Termostat w czasie załączenia urządzenia wykonawczego podaje na zaciski wyjściowe napięcie 230V (obsługa pompy, zaworu, przepustnicy itp). Możliwa jest modyfikacja wyjścia, aby w czasie załączenia zaciski wyjściowe były beznapięciowo zwierane (współpraca z typowymi kotłami gazowymi).
 • W trakcie instalowania termostatu dopływ energii elektrycznej powinien być wyłączony. Zaleca się powierzenie instalacji termostatu wyspecjalizowanemu zakładowi.
 • Termostat IB-Tron 1000HT składa się z dwóch części: panelu głównego z wyświetlaczem LCD i klawiaturą oraz modułu zasilającego, z zaciskami wejściowymi i wyjściowymi regulatora.
 • Panel kontrolny przystosowany jest do montażu natynkowego lub do montażu na puszce elektroinstalacyjnej (rozstaw otworów ok 60mm). Moduł zasilający przewidziany jest do umieszczenia wewnątrz w/w puszki. Obydwa moduły łączone są ze sobą za pomocą przewodu 5-żyłowego, o długości kilkunastu centymetrów.
 • W komplecie z termostatem jest wbudowany czujnik RT, czujnik FT nie jest dostarczany w komplecie. Czujnik RT jest na 20 cm przewodzie i można go wyprowadzić z tyłu obudowy.
 • Czujnik RT można przedłużyć wg potrzeb lub zastąpić czujnikiem innego rodzaju (jeżeli istnieje taka potrzeba).
 • Zmiana czujnika RT nie powoduje utraty gwarancji.

Zasada Działania:

Termostat dokonuje pomiaru temperatury. Jeżeli temperatura ta jest poniżej aktualnie zadanej wartości, termostat chce uruchomić urządzenie grzewcze tak aby podnieść temperaturę do żądanego poziomu.

Termostat może współpracować z wbudowanym czujnikiem wewnętrznym (tryb A) lub z czujnikiem zewnętrznym (tryb F). Tryby te są równoważne pod względem zasady działania i opcji, różnią się jedynie wykorzystywanym czujnikiem.

Możliwy jest także tryb mieszany, w którym termostat współpracuje z obydwoma czujnikami jednocześnie (tryb AF). Pełny opis trybu AFznajduje się w dalszej rubryce.

Czujniki Temperatury:
 • Czujniki można przedłużać do dowolnej długości, jednak należy pamiętać, że przedłużenie powyżej 10m może powodować odchyłkę pomiarową i dlatego należy wówczas kalibrować urządzenie. Czujniki należy przedłużać przewodami 2x 0,75 mm2.
 • Termostat jest kompatybilny z czujnikami NTC 10kOhm o następującej charakterystyce:

Kod:
Temperatura [ºC]     Oporność [Ohm]
-40                        346 405
-30                        181 628
-20                         99 084
-10                         56 140
0                           32 960
10                          20 000
20                          12 510
25                          10 000
30                           8 047
40                           5 310
50                           3 588
60                           2 476
70                           1 743
80                           1 249
90                             911
100                            647

Tryb AF:

Sterownik IB-Tron 1000HT, pracujący w trybie AF, reguluje temperaturę w oparciu o wbudowany czujnik RT, korzystając również z zewnętrznego czujnika FT.

Termostat, podobnie jak w trybie A, załącza urządzenie grzewcze gdy temperatura czujnika RT jest poniżej zadanej wartości, ale tylko wówczas, gdy są spełnione odpowiednie warunki określone dla czujnika FT.

Wejście FT pełni w trybie AF jedną z trzech określonych funkcji:

1. Limit górny.
W trybie pracy AF z limitem górnym sterownik stara się utrzymać zadaną temperaturę na czujniku RT, ale tylko wówczas, gdy temperatura czujnika FT jest niższa od określonej dla czujnika FT wartości limitu. Jeżeli temperatura czujnika FT jest wyższa od wartości limitu, to urządzenie wykonawcze jest bezwarunkowo wyłączone (nawet gdy nie została osiągnięta zadana temperatura czujnika RT).

Dobrą ilustracją trybu AF z limitem górnym jest ogrzewanie podłogowe. Sterownik stara się uzyskać zadaną temperaturę powietrza, na przykład 20ºC (czujnik RT), ale jeżeli zostanie przekroczona maksymalna temperatura podłogi, na przykład 38ºC (czujnik FT), to ogrzewanie zostanie bezwarunkowo wyłączone, aby nie dopuścić do przegrzania podłogi - nawet jeżeli nie została osiągnięta zadana temperatura czujnika RT.

2. Limit dolny.

W trybie pracy AF z limitem dolnym sterownik stara się utrzymać zadaną temperaturę na czujniku RT ale tylko wówczas, gdy temperatura czujnika FT jest wyższa od określonej dla czujnika FT wartości limitu. Jeżeli temperatura czujnika FT jest niższa od wartości limitu, to urządzenie wykonawcze jest bezwarunkowo wyłączone (nawet gdy nie została osiągnięta zadana temperatura czujnika RT).

Dobrą ilustracją trybu AF z limitem dolnym jest układ centralnego ogrzewania ze zbiornikiem buforowym, z którego odbierane jest ciepło. Sterownik stara się uzyskać zadaną temperaturę powietrza, na przykład 20ºC (czujnik RT), ale jeżeli w zbiorniku buforowym (czujnik FT) nie ma ciepłej wody (temperatura jest poniżej minimalnego limitu, na przykład 35ºC), to ogrzewanie nie zostanie załączone.

3. Funkcja „zdalnych wakacji”.

Gdy wybrana jest funkcja zdalnych wakacji, wejście czujnika FT pracuje jako wejście cyfrowe - może ono być zwierane lub rozwierane. Użytkownik wybiera, czy stanem aktywnym wejścia FT ma być jego zwarcie, czy rozwarcie.

Jeżeli wejście FT jest aktywne, to termostat automatycznie przełącza się w tryb wakacyjny i utrzymuje temperaturę wakacyjną. Jeżeli wejście FT jest nieaktywne, to termostat pracuje w ostatnio wybranym trybie.

Tryb „zdalnych wakacji” został dodany, gdyż popularne stały się centralki GSM i inne układy zdalnego sterownia przez telefon lub internet. Opcja zdalnych wakacji jest szczególnie komfortowa w przypadku, gdy domownicy wyjeżdżają na przykład na ferie zimowe. Podczas nieobecności domowników może być utrzymywana niższa, „wakacyjna” temperatura, ale najlepiej byłoby, gdyby mieszkańcy wrócili do już nagrzanego domu. Wystarczy więc, gdy na kilka lub kilkanaście godzin przed powrotem zostanie zdalnie przełączony kanał centralki współpracujący z termostatem, a termostat opuści tryb wakacyjny i zacznie utrzymywać wyższą temperaturę w domu.

Budowa:
[Obrazek: ib-tron1000ht_02_pl.png]

[Obrazek: ib-tron1000ht_03.png]

Z regulatora wyprowadzone są dwa luźne przewody z termistorem (czujnik wewnętrzny), można go odciąć i podłączyć zewnętrzny czujnik RT.

Wyświetlacz LCD:

[Obrazek: ib-tron1000ht_04_pl.png]

Moduł Zasilający (Wersja z Wyjściem 230V):

[Obrazek: ib-tron1000ht_05.png]

Podłączenie:
 • 1, 2 - Czujnik zewnętrzny FT.
 • 3, 4 - Zasilanie 230V AC (3 - przewód fazowy, 4 - przewód neutralny).
 • 5 - Na tym wyjściu pojawia się faza, gdy proces grzewczy nie ma być realizowany (gdy temperatura jest na odpowiednim poziomie, gdy działa limit czujnika FT w trybie AF lub gdy termostat jest wyłączony).
 • 6 - Na tym wyjściu pojawia się faza, gdy ma być realizowany proces grzewczy.
UWAGA! Nie wolno podłączać termostatów z wyjściem napięciowym do typowego kotła gazowego, gdyż spowoduje to uszkodzenie kotła.

Moduł Zasilający (Wersja ze Stykiem Zwiernym):

[Obrazek: ib-tron1000ht_06.png]

Podłączenie:
 • 1, 2 - Czujnik zewnętrzny FT.
 • 3, 4 - Zasilanie 230V AC (3 - przewód fazowy, 4 - przewód neutralny).
 • 5, 6 - Te dwa zaciski są zwierane (beznapięciowo), gdy ma być realizowany proces grzewczy. Sygnał może być wykorzystany np do uruchomienia kotła gazowego.
UWAGA! Domyślnie dostarczany jest moduł z wyjściem 230V!

Wymiary Urządzenia:

Wymiary panelu głównego (w mm):
[Obrazek: ib-tron1000ht_07a.png]

Wymiary modułu zasilającego (w mm):
[Obrazek: ib-tron1000ht_07b.png]

Przykłady zastosowań:

W trybie pracy A i ze stykiem zwiernym:

[Obrazek: ib-tron1000ht_08_pl.png]

Termostat mierzy temperaturę w pomieszczeniu reprezentatywnym za pomocą wbudowanego czujnika RT. Jeżeli temperatura ta jest niższa, niż temperatura zadana na termostacie, następuje zwarcie wyprowadzeń 5 i 6 termostatu, co jest sygnałem załączenia dla kotła gazowego.

W trybie pracy F i z wyjściem napięciowym:

[Obrazek: ib-tron1000ht_09_pl.png]

Termostat mierzy temperaturę w zasobniku ciepłej wody użytkowej za pomocą czujnika FT. Jeżeli temperatura ta jest niższa, niż temperatura zadana na termostacie, następuje załączenie grzałki elektrycznej zasobnika poprzez wyprowadzenie nr 6 termostatu.

W trybie pracy AF i ograniczeniem temperatury od góry:

[Obrazek: ib-tron1000ht_10_pl.png]

[Obrazek: ib-tron1000ht_11_pl.png]

Warunek załączenia:
 • temperatura RT < temperatura zadana
 • temperatura FT < temperatura limitu

Termostat mierzy temperaturę w pomieszczeniu reprezentatywnym za pomocą wbudowanego czujnika RT. Steruje on ogrzewaniem podłogowym przez otwarcie lub zamknięcie zaworu z siłownikiem. Jeżeli temperatura RT jest niższa, niż temperatura zadana na termostacie, następuje podanie fazy na wyprowadzenie nr 6 termostatu (otwarcie zaworu). Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną wartość, zawór jest zamykany (podanie fazy na wyprowadzenie nr 5 termostatu).

Dodatkowo w czasie otwarcia zaworu termostat kontroluje temperaturę powierzchni podłogi (czujnik FT). Jeżeli temperatura ta przekroczy zadany limit (na przykład 30 ºC) to następuje bezwarunkowe zamknięcie zaworu, nawet jeśli temperatura powietrza w pomieszczeniu (czujnik RT) nie osiągnęła jeszcze zadanej wartości). Ponowne otwarcie zaworu nastąpi po ostygnięciu podłogi do temperatury niższej, niż temperatura limitu. Temperatura czujnika FT jest więc ograniczona od góry.

W trybie pracy AF i ograniczeniem temperatury od dołu:

[Obrazek: ib-tron1000ht_12_pl.png]

Warunek załączenia:
 • temperatura RT < temperatura zadana
 • temperatura FT > temperatura limitu

  Termostat mierzy temperaturę w pomieszczeniu reprezentatywnym za pomocą wbudowanego czujnika RT. Steruje on centralnym ogrzewaniem poprzez załączenie pompy obiegowej CO. Ciepło jest odbierane ze zbiornika buforowego CO, który z kolei może być ładowany przez różne źródła ciepła (kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy, kolektor słoneczny itp). Jeżeli temperatura RT jest niższa, niż temperatura zadana na termostacie, następuje uruchomienie pompy (podanie fazy na wyprowadzenie nr 6 termostatu).

  Termostat kontroluje dodatkowo temperaturę zbiornika buforowego (czujnik FT). Jeżeli temperatura ta jest niższa niż zadany limit (na przykład 35 ºC) jest to sygnałem dla sterownika, że brakuje ciepła w zbiorniku buforowym. Sterownik nie uruchomi wówczas pompy CO, nawet jeśli temperatura powietrza w pomieszczeniu (czujnik RT) nie osiągnęła jeszcze zadanej wartości. Temperatura czujnika FT jest więc ograniczona od dołu.

  W trybie pracy AF i funkcją „zdalnych wakacji”:

  [Obrazek: ib-tron1000ht_13_pl.png]

  Termostat mierzy temperaturę w pomieszczeniu reprezentatywnym za pomocą wbudowanego czujnika RT i w razie niedoboru ciepła uruchamia kocioł gazowy poprzez zwarcie odpowiedniego wejścia kotła gazowego.

  Wejście FT nie służy w tym przypadku do podłączenia czujnika temperatury, ale do podłączenia styku zwiernego. Styk taki może być elementem centralki GSM, centralki alarmowej lub innego urządzenia sterującego, posiadającego bezpotencjałowe (beznapięciowe) wyjście zwierne.

  Gdy styk podłączony do wejścia FT jest otwarty, termostat pracuje zgodnie z ustawionym trybem (tryb ręczny lub automatyczny) i utrzymuje temperaturę komfortową lub ekonomiczną.

  Gdy styk podłączony do wejścia FT jest zwarty, termostat przełącza się w tryb wakacyjny i utrzymuje ten tryb tak długo, jak długo zwarte jest wejście FT. Rozwarcie wejścia FT powoduje powrót do trybu poprzedniego. W trybie wakacyjnym utrzymywana jest temperatura wakacyjna, która może być dużo niższa od temperatur utrzymywanych w czasie, gdy budynek jest użytkowany.

  Domyślnie sygnałem uruchamiającym tryb wakacyjny jest zwarcie wejścia FT. Można również skonfigurować sterownik alternatywnie i odwrócić stany logiczne. Wówczas tryb wakacyjny będzie utrzymywany po rozwarciu wejścia FT.

  Kalibracja:

  Po prawidłowym podłączeniu termostat jest gotowy do pracy. Termostat fabrycznie jest skalibrowany do pracy z czujnikiem standardowym. Jednak przy długich przewodach, temperatura wyświetlana przez termostat może być różna od rzeczywistej.

  Wyświetlanie Zegara:

  Czas może być wyświetlany w systemie 24 godzinnym lub 12 godzinnym.

  Jednostki Temperatury:

  Temperatura może być wyświetlana w ºC lub ºF.

  Funkcja GUARD:

  Jeżeli urządzenie sterowane (np. przepustnica, zawór lub pompa) nie pracuje przez długi okres czasu, to może ulec uszkodzeniu (zapieczenie pompy, zastanie zaworu itp.). Dlatego ważne jest, aby każdy element wykonawczy był okresowo uruchamiany, nawet wtedy, kiedy z punktu widzenia logiki układu nie ma takiej potrzeby.

  Taką funkcję ochronną pełni funkcja GUARD. Monitoruje ona pracę sterowanych urządzeń. Jeżeli urządzenie nie zmieni swojego stanu pracy przez 240 godzin (10 dni) to termostat zmienia stan na 20 sekund.

  Test Przekaźników:

  Funkcja TEST służy do sprawdzenia, czy sterowane urządzenie (np. pompa) jest dobrze podłączone i czy prawidłowo pracuje. Umożliwia ona ręczne załączenie przekaźnika wykonawczego.

  Blokada Klawiatury:

  Aby zabezpieczyć termostat przed niechcianą zmianą ustawień, można zablokować klawiaturę termostatu.

  Kiedy blokada klawiatury jest aktywna, na wyświetlaczu widoczny jest symbol kłódki a klawiatura nie reaguje na przyciskane klawisze.

  Histereza:

  Histereza oznacza różnicę (wyrażoną w ºC lub ºF) pomiędzy progiem załączenia i wyłączenia urządzenia wykonawczego, względem zadanej temperatury.

  Przykładowo, jeżeli zadana jest temperatura 20ºC a histereza ustawiona jest na 0,5ºC , to urządzenie wykonawcze (grzewcze) zostanie załączone przy spadku temperatury poniżej 19,5ºC , a wyłączone dopiero po wzroście temperatury powyżej 20,5ºC . Kolejne włączenie urządzenia wykonawczego nastąpi znów po spadku temperatury poniżej 19,5ºC .

  Większa wartość histerezy zmniejsza liczbę cykli załącz/wyłącz urządzenia wykonawczego (oszczędza urządzenie), ale powoduje większe wahania temperatury.

  Tryb Pracy:

  Termostat może pracować w trzech trybach:
  • A - Kontrola urządzenia odbywa się wyłącznie na podstawie wbudowanego czujnika temperatury (RT).
  • F - Kontrola urządzenia odbywa się wyłącznie na podstawie podłączonego zewnętrznego czujnika (FT).
  • AF - Kontrola urządzenia odbywa się na podstawie wbudowanego czujnika temperatury (RT), a wejście dodatkowego czujnika temperatury (FT) pełni jedną z trzech dostępnych funkcji: limit dolny, limit górny lub wejście cyfrowe („zdalne wakacje”).

  Wejście FT w Trybie AF:

  Użytkownik ma możliwość wyboru jednego z trzech sposobów obsługi wejścia FT w trybie AF (patrz rozdział: „Tryb AF”).

  Histereza Limitu Temperatury FT:

  Limit temperatury FT jest również objęty histerezą. Przykładowo, jeżeli wybrano limit górny FT o wartości 40ºCi histerezę dla limitu 2ºC, to termostat wyłączy urządzenie wykonawcze przy przekroczeniu przez temperaturę FT wartości 42ºC. Ponowne załączenie urządzenia nastąpi po spadku temperatury FT poniżej 38ºC (o ile temperatura RT nie osiągnęła wcześniej zadanej wartości).

  Temperatury:

  Termostat może utrzymywać temperaturę komfortową, ekonomiczną lub wakacyjną (na stałe lub w/g programu).

  Harmonogram Pracy:

  W trybie automatycznym termostat pracuje według zadanego harmonogramu. Oznacza to ustawienie odpowiedniej temperatury (komfortowej/ekonomicznej) o zadanej godzinie. W trybie automatycznym na wyświetlaczu widoczny jest symbol AUTO.

  Dzięki harmonogramowi można ustawić temperaturę ekonomiczną w okresach gdy np. budynek/pomieszczenie jest nieużywany lub w okresach nocnych, a komfortową gdy budynek/pomieszczenie jest użytkowany.

  Zaprogramować można cztery odcinki czasu każdego dnia tygodnia, które zostały symbolicznie przedstawione na wyświetlaczu:

  [Obrazek: ib-tron1000ht_14_pl.png]

  Aby łatwiej można było się zorientować jakiej temperatury dotyczy dany przedział czasowy, równocześnie z symbolem odcinka czasu widoczny jest symbol temperatury, której dotyczy:

  [Obrazek: ib-tron1000ht_15_pl.png]
  • Czwarty odcinek czasowy trwa aż do początku pierwszego odcinka czasowego następnego dnia (np. od 21:00 w poniedziałek do 7:00 we wtorek).
  • Jeżeli nie potrzeba korzystać z wszystkich czterech odcinków czasowych należy ustawić krótkie odcinki, np.:
   • 1.7:00
   • 2.7:01
   • 3.7:02
   • 4.15:00
  • Gdy termostat realizuje harmonogram (pracuje w trybie automatycznym) na wyświetlaczu widoczny jest symbol AUTO.

  Tryb Ręczny:

  W trybie ręcznym (manualnym) termostat utrzymuje stałą zadaną temperaturę (bez harmonogramu pracy).
  • Jeżeli termostat pracuje w trybie ręcznym (manualnym) na wyświetlaczu widoczny jest symbol MANU i nie jest widoczny żaden symbol odcinka czasowego.
  • Sterownik pozostaje w trybie ręcznym, dopóki użytkownik nie zmieni go na automatyczny.

  Stan Pracy:

  Kiedy urządzenie pracuje na wyświetlaczu widoczny jest symbol płomienia.

  Dodatkowo wskaźnik słupkowy symbolicznie przedstawia różnicę pomiędzy temperaturą panującą (wskazywaną) a żądaną (pokazuje ile ciepła brakuje).

  Tryb Półautomatyczny:

  W trybie półautomatycznym termostat utrzymuje odmienną temperaturę niż w harmonogramie do końca bieżącego odcinka czasowego, po czym automatycznie wraca do trybu automatycznego.

  Np. od 21:00 termostat wg harmonogramu ma realizować temperaturę ekonomiczną, ale użytkownik chce, aby termostat wyjątkowo utrzymywał temperaturę komfortową do godziny 7:00 a następnie powrócił do pracy automatycznej.

  Błędy:

  Na wyświetlaczu mogą pojawić się symbole oznaczające:
  • LO - temperatura na aktualnym czujniku jest poniżej dolnego zakresu wskazań.
  • HI - temperatura na aktualnym czujniku jest powyżej górnego zakresu wskazań.
  • ERR - aktualny czujnik nie jest podłączony lub jest uszkodzony.
  • Widoczny symbol RT i FT w trakcie gdy pojawia się powyższy symbol błędu określa aktualny czujnik (czujnik którego dotyczy błąd)
  • W powyższych przypadkach, ze względów bezpieczeństwa urządzenie wykonawcze jest blokowane (faza podana na wyjściu 5).

  Praca w Sieci:

  Termostat dostępny jest również w wersjach przystosowanych do pracy w sieci.

  Dostępna jest wersja oparta o komunikację RS-485.

  Zagadnienia dotyczące komunikacji sieciowej zawarte są w osobnych instrukcjach dotyczących systemu IB-System

  Wersja Oprogramowania:

  INSBUD promuje politykę rozwoju dlatego zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w termostatach i instrukcjach bez wcześniejszego powiadamiania.

  Nasza firma otwarta jest na wszelkiego rodzaju sugestie, które usprawnią nasze termostaty. Jeżeli mają Państwo pomysł na dodanie nowej funkcji lub potrzebują nietypowego rozwiązania prosimy o kontakt.

  Niniejsza instrukcja obowiązuje dla termostatu IB-Tron 1000HT z oprogramowaniem w wersji: 007

  Obsługa i funkcjonalność mogą odbiegać od zawartych w niniejszej instrukcji informacji, jeżeli posiadana wersja oprogramowania jest inna niż 007.

  Pilot Zdalnego Sterowania:

  Model RC umożliwia zdalną obsługę termostatu przy pomocy pilota na podczerwień.
  • Kompleksowa zdalna obsługa termostatu
  • Wymiary: 85x40x5 mm
  • Bateria: CR2025 3V (w zestawie)

  [Obrazek: ib-tron1000ht_16.png]


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości