• 1 głosów - średnia: 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Inst 01: co, cwu, podłogówka, grzejniki, k. gazowy, kominek, solary, uzdatniacz
#1
Lightbulb 
Schemat hydrauliczny obejmujący:
 • Zbiornik kombinowany z dwoma wężownicami
 • Zbiornik ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)
 • Kocioł gazowy
 • Kolektory słoneczne
 • Kominek
 • Ogrzewanie podłogowe
 • Ogrzewanie grzejnikowe
 • Zbiornik na wodę deszczową
 • Rozdział instalacji wodnej na przemysłowa i uzdatnioną
 • Uzdatniacz wody

[Obrazek: uklad_hydrauliczny.png]

Zbiornik kombinowany

W zasobniku wewnętrznym znajduje się woda użytkowa, w części zewnętrznej zbiornika woda kotłowa. Zbiornik wyposażony jest w dwie wężownicę. Zbiornik pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego oraz akumulatora ciepła (bufor). Takie rozwiązanie umożliwia zmniejszenie straty energii poprzez magazynowanie nadmiaru ciepłej wody z zamiarem wykorzystania jej w późniejszym czasie. Woda kotłowa ogrzewa wewnętrzny zbiornik przez jego ścianę.

Zbiornik c.w.u.

Zbiornik c.w.u. o pojemności ok. 200L z wężownicą spiralną.

Kolektor słoneczny

Ciepło pozyskane z kolektorów słonecznych jest kierowane do zbiornika kombinowanego. W pierwszej kolejności następuje próba ładowania wewnętrznego zbiornika wody użytkowej (przez górną wężownicę). Kiedy w wewnętrznym zasobniku zostanie osiągnięta temperatura optymalna lub kolektory słoneczne nie są w stanie nagrzać wewnętrznego zbiornika do temperatury optymalnej następuje próba ładowania zbiornika przez dolną wężownicę. Dzięki temu pozyskana energia przez dolną wężownicę jest spożytkowana do celów centralnego ogrzewania.

Jeśli kolektor ładuje dół zbiornika i wewnętrzny zbiornik nie został załadowany do temperatury optymalnej, co określony odcinek czasu następuje przerwa w ładowaniu aby sprawdzić czy zaistniały warunki na ponowne ładowanie wewnętrznego zbiornika.

Kolektor słoneczny przestaje ładować zbiornik kombinowany w przypadku niebezpieczeństwa zniszczenia urządzeń wmontowanych w instalację np. jeżeli temperatura na kolektorze przekroczy maksymalną dopuszczalną temperaturę lub zbiornik kombinowany przekroczy maksymalną dopuszczalną temperaturę.

W układzie solarnym medium jest niezamarzający płyn (glikol) odporny na niskie temperatury, który zabezpiecza przed zniszczeniem kolektora przez mróz.

Kocioł na paliwo stałe/Kominek

Kominek może zostać włączony w układ centralnego ogrzewania jeżeli zastosuje się odpowiedni wkład z płaszczem wodnym lub wymiennik dymowy.

Jeżeli w kotle/kominku następuje rozpalenie (wzrost temperatury zasilania) to następuje odbiór ciepła i dalsze przekazanie do zbiornika kombinowanego.
Ładowane następuje od góry zbiornika na całej jego wysokości. Pozyskane ciepło może być wykorzystane do celów c.o. i c.w.u..

Po wygaszeniu w kotle/kominku pompa zostaje automatycznie wyłączona.

Przepompowywanie między zbiornikami

Jeżeli w wewnętrznym zbiorniku zbiornika kombinowanego jest wyższa temperatura niż w zasobniku c.w.u. następuje automatyczne przepompowanie wody użytkowej między zbiornikami. Taka sytuacja może nastąpić np. gdy zbiornik buforowy zostanie naładowany przez układ solarny lub kominek.

Przepompowywana jest woda użytkowa. Pompa przepompowująca przystosowana do pracy z wodą użytkową. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. jest zatrzymywana w czasie procesu przepompowywania ze względu na wykorzystanie wspólnego króćca przyłączeniowego.

Obieg grzewczy - podłogowy:

Ogólne zasady działania:
 • użytkownik nastawia żądaną temperaturę wewnętrzną w danym obiegu
 • na podstawie krzywej grzewczej (dostosowanej do danego budynku), żądanej temperatury wewnętrznej oraz temperatury zewnętrznej następuje obliczenie jaką temperaturą powinien być zasilany układ podłogowy. O krzywych grzewczych oraz o sposobie regulowania temperatury zasilania piszemy w osobnych opracowaniach
 • pompa obiegowa jest wyłączana jeżeli temperatura wewnętrzna (mierzona) jest wyższa od nastawionej o zadaną różnicę lub gdy system stwierdzi koniec sezonu grzewczego
Ciepło do obiegu podłogowego jest odbierane ze zbiornika buforowego.

Obieg grzewczy - grzejnikowy:

Ogólne zasady działania:
 • użytkownik nastawia żądaną temperaturę wewnętrzną w danym obiegu
 • pompa obiegowa jest włączana jeżeli temperatura wewnętrzna (mierzona) jest niższa od nastawionej a wyłączana gdy jest wyższa.
Ciepło do obiegu grzejnikowego jest odbierane ze zbiornika buforowego.

Kocioł gazowy :

Umożliwia ładowanie zasobnika c.w.u. przez wewnętrzny zawór trójdrogowy i wbudowaną pompę, umożliwia tez ładowanie górnej części zbiornika buforowego do zadanej wymaganej temperatury.

Ładowanie zbiornika buforowego odbywa się niskimi parametrami tak aby sprawność kotła była jak najwyższa (kocioł kondensacyjny). Ładowanie zasobnika c.w.u. jest ładowane wysokimi temperaturami.

Kocioł gazowy jest wykorzystany do przegrzania zbiornika c.w.u. w celu zlikwidowania niebezpieczeństwa powstania bakterii Legionella.

Aktualna temperatura żądana w górnej części zbiornika ustalana jest na podstawie najwyższej obliczonej temperatury któregoś z obiegów grzewczych powiększoną o kilka stopni.

Grzałki elektryczne:

Alternatywnie jako dodatkowe zabezpieczenie można zamontować w obu zbiornikach elektryczne grzałki, które będą włączane w sytuacjach awaryjnych (np. awaria kotła). Grzałki mogą zostać permanentnie zblokowane tak aby nigdy nie uczestniczyły w procesie ogrzewania (ręczne zezwolenie na ich pracę) lub mogą pracować automatycznie.

Schemat wody użytkowej

[Obrazek: woda_uzytkowa.png]

Zbiornik na wodę deszczową

Woda deszczowa jest gromadzona w zbiorniku zakopanym w ogrodzie o pojemności 20 000L

W budynku rozdzielono instalacje zimnej wody użytkowej na dwie niezależne:
 • Zimna woda użytkowa do celów przemysłowych (np. WC, ogród, garaż)
 • Zimna woda użytkowa uzdatniona (np. do celów spożywczych)
Woda deszczowa ze zbiornika jest używana tylko w instalacji z.w.u. do celów przemysłowych.
Woda deszczowa ze zbiornika jest pobierana przy pomocy hydroforu i kierowana przez zawór trójdrogowy (kierunek A-C).

W sytuacji gdy w zbiorniku brakuje wody deszczowej, hydrofor jest wyłączany a zawór trójdrogowy ustawia się w pozycji B-C zamyka pobór wody ze zbiornika a otwiera pobór wody z wodociagu. Jeżeli z.w.u do celów przemysłowych jest pobierana z wodociągów nie jest ona uzdatniana.

Zmiękczacz - Uzdatnianie wody

Wewnętrzną instalacje wodną wyposażono w uzdatniacz wody przy czym uzdatniana jest tylko woda do celów spożywczych, pryszniców, zmywarki, umywalni, pralki. itp. oraz ciepłej wody użytkowej. Woda do celów przemysłowych (np. WC, ogród, garaż) nie jest uzdatniana.

Zmiękczacz ma za zadanie usunąć nadmiar kamienia z wody i tym samym zabezpieczyć urządzenia wmontowane na instalacji wodnej. np. zmywarki, pralki, armatura, zbiorniki itp. Dodatkowo zmiękczacz zmniejsza użycie środków chemicznych. np. piorących.

Woda używana do c.o. również jest uzdatniana. Dzięki temu żywotność pomp obiegowych, kotła, zaworów itp. jest wydłużona.

Istnieje możliwość obok zmiękczacza zastosowanie inny urządzeń uzdatniających wodę.

Ciepła woda użytkowa (c.w.u.)

Zimna woda uzdatniona kierowana jest do wewnętrznego zbiornika w zbiorniku kombinowanym gdzie jest wstępnie ogrzewana alternatywnymi źródłami energii wg. wcześniejszego opisu. Następnie kierowana jest do zbiornika właściwego c.w.u gdzie ogrzewana jest do parametrów komfortowych przez piec gazowy.

W opisanym układzie istnieje możliwość ogrzania wody w zbiornikach c.w.u. do temperatur grożących poparzeniem dlatego w celach bezpieczeństwa oraz optymalnego wykorzystania zgromadzonej energii, na wyjściu c.w.u. zastosowano specjalny zawór termostatyczny c.w.u. Zawór ten jest wyposażony w pokrętło nastawcze na którym ustawia się jaka temperatura powinna dochodzić do odbiorników c.w.u.

Cyrkulacja i przepompowywanie miedzy zbiornikami

Proces przepompowywanie między zbiornikami został opisany wcześniej.

Instalacja c.w.u została wyposażona w cyrkulacje, która zapewnia niezwłoczny dostęp do ciepłej wody zaraz po rozpoczęciu poboru.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u. jest zatrzymywana w czasie procesu przepompowywania ze względu na wykorzystanie wspólnego króćca przyłączeniowego.

Pompa cyrkulacyjna pracuje tylko w zadanych godzinach wg harmonogramu tygodniowego, tylko wtedy gdy budynek jest użytkowany. Jest ona załączana wg nastawionego trybu pracy:
 • Tryb 1: Cykliczne załączane pompy na określony odcinek czasu co określony czas przerwy np. 5 min pracy, 15 min przerwy.
 • Tryb 2: Na podstawie temperatury powrotu cyrkulacji. Jeżeli temperatura powrotu spadnie poniżej zadanej - pompa jest włączana, jeżeli wzrośnie powyżej - pompa jest wyłączana.

Układ sterowania:

Automatyka steruje wszystkimi procesami i jest spójna (jeden system). Umożliwia zdalny nadzór i sterowanie systemem przez Internet. Zdalna aktualizacja oprogramowania i logiki. Istnieje możliwość dodania nowych funkcjonalności. Automatyka ma budowę modułową, co oznacza, że w każdej chwili można dołożyć nowy moduł (np. do sterowania kolejnymi urządzeniami np. oświetlenie, alarm, wentylacja) który zwiększy funkcjonalność systemu. Umożliwiamy pełną kustomizację produktu przez spersonalizowane grafiki pod dedykowane zależności logiczne. Interfejsem dostępowym może być komputer, naścienny panel dotykowy lub tablet.

Powyższy opis zasady działania układu ma głównie charakter informacyjny, wiele detali i opcji logicznych nie zostało opisanych.
  Odpowiedz
#2
Musze przyznać, że nie spotkałem się z opcją "przetłaczania" wody CWU z ze zbiornika kombinowanego do tego mniejszego, czy przy takiej operacji nie tracimy zbyt dużo ciepła na przesyle? Oraz opcja podgrzewania przez kolektor wody w zbiorniku wewnętrznym - czy ten zbiornik wewnętrzny (górny) będzie miał na tyle dużą (długą) wężownicę aby oddać ciepło z solara? - wydawało mi się, że właśnie ze względu na konieczną długość takiej wężownicy stosuje się ją jedynie na dnie zbiornika - to całkiem dolne podejście.

Jaka powinna być powierzchnia kolektorów dla takiego układu? (priorytet CWU dla 4 osób)
Pod użytkownikiem [b]e-mail_contact[/b] znajdują się wybrane wypowiedzi/pytania kierowane do naszej firmy drogą e-mailową. Nie jest to prawdziwy użytkownik forum.
  Odpowiedz
#3
W układach solarnych kolektory podłącza się typowo w dolną część zbiornika po to aby ogrzewały całość zbiornika. Długość wężownicy wprost ma wpływ na jej powierzchnię a co za tym idzie jej moc. Ważne jest aby moc ta nie była mniejsza od mocy urządzenia do niej podłączonego (więcej ciepła produkowane niż odbierane). Kolektory są podłączone do dwóch wężownic, w pierwszej kolejności grzejemy c.w.u. bo to nas najbardziej interesuje ze względów komfortowych a dopiero nadwyżkę kierujemy w dół zbiornika. Jeżeli odbierane by było tylko ciepło z dolnej wężownicy, temperatura c.w.u. osiągnęła by parametry komfortowe dopiero gdy cały zbiornik ogrzałby się do tych parametrów a to by trwało znacznie dłużej. Dlatego zależy nam aby w pierwszej kolejności nagrzać mały zbiornik (mniejszy zład) do wyższej temperatury niż cały zbiornik (większy zład) do niższych temperatur. Gdyby rozpatrywać dwa twa takie same przypadki okaże się, że w obu uzyskaliśmy podobną ilość energii z układu solarnego ale w pierwszym przypadku kiedy osiągnięta jest szybciej temperatura komfortowa (pomimo mniejszego zładu) kocioł gazowy się nie załączy.

Jeżeli na kolektorze podczas ładowania zbiornika c.w.u. zbyt gwałtownie rośnie temperatura a temperatura w wewnętrznym zbiorniku c.w.u. rośnie wolno oznacza to, że kolektory mają aktualnie większą moc niż moc nagrzewnicy (zakładając, że układ działa prawidłowo i jest zachowany przepływ), automatyka wtedy przełączy ładowanie na dół zbiornika aby odebrać nadwyżkę mocy a następnie ponownie zacznie ładować c.w.u. jeżeli będzie to możliwe. Proszę pamiętać, że moc nagrzewnicy jest różna w zależności od temperatury zasilania/powrotu/panującej w zbiorniku, prędkości przepływu więc jest zmienna.

Dla typowego gospodarstwa domowego dla 4-5 osób (zbiornik kombinowany 380/120, zbiornik dodatkowy 140l - 200l) i aktywnym wspomaganiu centralnego ogrzewania sugerujemy dwa próżniowe kolektory słoneczne 30 rurowe o łącznej powierzchni absorpcyjnej 4,828 m2. Dla tak dobranej powierzchni kolektorów nie występuje w/w efekt. Przedstawiony układ jest wielokrotnie przez nas stosowanym - traktujemy go jako typowy w naszych rozwiązaniach.

Trzy kolektory 30 rurowe to maksymalna sugerowana ilość dla tego okładu. Dla większych powierzchni połaci słonecznych należy stosować większe zbiorniki lub inne układy.

Mniejszy zbiornik najczęściej stoi tuż obok zbiornika kombinowanego, przewody przepompowujące wynoszą dosłownie 4-5 m. Oczywiście straty zawsze występują ale są niewielkie i nie mają znaczenia na tle innych zalet układu, choćby wstępne ogrzewanie c.w.u. niskimi parametrami kotła kondensacyjnego w zimie kiedy jego sprawność jest do 30% wyższa niż kiedy pracuje na wysokich parametrach.

Dodatkowo przepompowywanie występuje najczęściej:

- w okresie letnim, kiedy i tak następuje nadwyżka ciepła solarnego
- podczas palenia w kominku gdy wystąpi nadwyżka ciepła

W okresie zimowym, trudno jest uzyskać temperaturę w zbiorniku wewnętrznym powyżej optymalnej/komfortowej (czyli spełnić warunek właściwy do przepompowywania) ponieważ cała nadwyżka cieplna i tak jest kierowana na centralne ogrzewanie.
  Odpowiedz
#4
System Obejmuje:
- centralne ogrzewanie
- ciepła woda użytkowa
- ogrzewanie podłogowe
- ogrzewanie grzejnikowe
- kocioł gazowy
- kominek z płaszczem wodnym
- instalacja solarna

IB - Control jest to autorski system firmy "INSBUD". Interfejsem dostępowym może być komputer, naścienny panel dotykowy lub tablet.

Automatyka steruje wszystkimi procesami i jest spójna. Umożliwia zdalny nadzór i sterowanie systemem przez Internet. Zdalna aktualizacja oprogramowania i logiki. Istnieje możliwość dodania nowych funkcjonalności.

Automatyka ma budowę modułową, co oznacza, że w każdej chwili można dołożyć nowy moduł (np. do sterowania kolejnymi urządzeniami np. oświetlenie, alarm, wentylacja) który zwiększy funkcjonalność systemu.

Umożliwiamy pełną kustomizację produktu przez spersonalizowane grafiki po dedykowane zależności logiczne.

ELEMENTY PROGRAMU

[Obrazek: schemat_small.png]

[Obrazek: schemat_log_small.png]

Aby dostać się do menu urządzeń należy najechać na odpowiedni element, wówczas pojawi się graficzny pulsujący symbol wyboru, przedstawiający skrzyżowane narzędzia:

[Obrazek: selection.png]

Po naciśnięciu powyższego symbolu pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

Przykładowe okno dialogowe z menu sezonu grzewczego:

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Posługując się tym oknem dialogowym jest możliwość ustawienia żądanych parametrów.
Przyciskami góra/dół zmniejszamy lub zwiększamy wymaganą wartość. Można również żądaną wartość wpisać ręcznie.

Po naciśnięciu przycisku wyboru jest rozwijana lista z parametrami do wyboru.

Zatwierdzenie zmienionych parametrów przyciskiem OK. Anulowanie wprowadzonych zmian przyciskiem ANULUJ.


ELEMENTY INSTALACJI

Dymki informacyjne. Symbol w dymku oznacza temperaturę:[Obrazek: termometr_czerwony.png]


Temperatura zewnętrzna oraz menu sezonu grzewczego (lato,zima).
[Obrazek: lato_zima.png]

Zbiornik kombinowany.


Zbiornik kombinowany, (zbiornik w zbiorniku) typu TIT-2E.
W zbiorniku wewnętrznym znajduje się woda użytkowa, a w zbiorniku zewnętrznym woda kotłowa.
Zbiornik wyposażony jest w dwie wężownice, przy czym górna wężownica znajduje się wewnątrz zbiornika c.w.u..
Zbiornik pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego oraz akumulatora ciepła (bufor).
Woda kotłowa ogrzewa wewnętrzny zbiornik przez jego ścianę.


[Obrazek: combinated_tank.png]

Kolektor słoneczny/połać kolektorów.

[Obrazek: sc_02.png]

Zbiornik c.w.u.(ciepłej wody użytkowej).

[Obrazek: tank_02.png]

Kominek z płaszczem wodnym.


[Obrazek: kominek.png]

Piec gazowy.

[Obrazek: piec_gazowy1.png]

Menu zapotrzebowania na ogrzewanie (INTEGRAL).

[Obrazek: integral_new.png]

Obieg grzejnikowy.

[Obrazek: radiator.png]

W budynku przewidziano ogrzewanie podłogowe.

[Obrazek: pietro.png]

Cyrkulacja.

[Obrazek: cyrkulacja.png]


SCHEMAT OGRZEWANIE - ŁADOWANIE

[Obrazek: schemat1_small.png]

MENU SEZONU GRZEWCZEGO

Aby dostać się do menu sezonu grzewczego należy najechać na symbol, który przedstawia obecną temperaturę zewnętrzną.
[Obrazek: lato_zima.png]
Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Rozwinięcie listy. Wybór sezonu grzewczego.

[Obrazek: solar_selection_seazon_open.png]

Auto - system automatycznie ustala sezon w zależności od temperatury zewnętrznej.
Automatyka sugeruje się wartością „Punkt zmiany sezonu” oraz „Histereza związana z punktem zmiany sezonu”, w przypadku gdy punkt zmiany sezonu wynosi 16 °C a histereza ustawiona jest na 4 °C oznacza to, że sezon grzewczy automatycznie zmienia się na zimę gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 14 °C, a gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 18 °C system pracuje wg trybu letniego.
Lato - proces ogrzewania c.o. jest stale wyłączony,
Zima - proces ogrzewania c.o. jest stale włączony,

Zima/Lato - Gdy użytkownik ręcznie ustawi sezon grzewczy na „Zima” lub „Lato” automatyka pracuje niezależnie od temperatury zewnętrznej. Pomimo tego, że na zewnątrz jest temperatura wskazująca na sezon „Lato” a instalacja jest w trybie „Zima” to ogrzewanie jest włączone.

Menu zbiornika kombinowanego

Aby dostać się do menu zbiornika należy najechać na symbol, który przedstawia zbiornik kombinowany. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: combinated_tank.png]

[Obrazek: menu_zb_buff.png]

Priorytet dogrzania solar - po rozwinięciu listy pojawiają się następujące opcje do wyboru :

[Obrazek: menu_zb_dogrze_solar.png]

W zależności od sezonu grzewczego:

- w lecie - pracuje zgodnie z „priorytet dla c.w.u.”

- w zimie - pracuje zgodnie z „największa efektywność”


priorytet dla c.w.u. - Dopóki górna część zbiornika ogrzewająca c.w.u. nie osiągnie zadanej „Temperatury optymalnej c.w.u.” dolna część zbiornika wspomagającego c.o. nie jest ładowana przez układ solarny (wyjątkiem jest przypadek gdy system stwierdzi, że nie ma możliwości załadowania zbiornika c.w.u. do zadanej „optymalnej temperatury”). Kiedy zbiornik zostanie załadowany do optymalnej temperatury, zbiorniki ładowane są wg zasady „największej efektywności”.

Największa efektywność - Zbiorniki górny oraz dolny mają równe priorytety. System ładuje tą część zbiornika, która zapewni największy uzysk energii

UWAGA! Nie należy mylić energii z temperaturą!

Jeżeli „Priorytet dogrzewania solar” jest ustawiony na wartość „priorytet dla c.w.u.” i jeżeli temperatura w górnej części zbiornika jest poniżej „temperatury optymalnej c.w.u.” to system próbuje w pierwszej kolejności ładować górę zbiornika.
W przypadku gdy nie ma takiej możliwości, układ przełącza się na ładowanie dołu zbiornika na „czas ładowania zbiornika buforowego poniżej temperatury optymalnej w c.w.u.” (w tym przypadku 900 s - 15 min). Po tym czasie układ sprawdza czy jest możliwość ładowania górnej części zbiornika c.w.u. Jeżeli tak, to zawór przestawia się na c.w.u. i górna część zbiornika jest ładowana do momentu osiągnięcia temperatury optymalnej. W przeciwnym przypadku pompa kolektora jest wyłączana na „czas próby dogrzewania zbiornika c.w.u. poniżej temperatury optymalnej c.w.u.” (w tym przypadku 600 s - 10 min) w celu sprawdzenia czy połać kolektorów jest w stanie osiągnąć wyższą temperaturę. Jeżeli przed upływem tego czasu kolektory osiągną odpowiednią temperaturę do ładowania c.w.u. pompa jest włączana i ładuje górną część zbiornika, jeżeli nie to układ próbuje ładować dolną część zbiornika.

„Minimalny czas postoju zaworu solar” - jest to czas, kiedy zawór pozostaje bez ruchu po przestawieniu się, w celu sprawdzenia czy istnieją warunki do ładowania właściwej części zbiornika c.w.u.

Aktualna temperatura żądana w dolnej części zbiornika (do celów centralnego ogrzewania) ustalana jest na podstawie najwyższej obliczonej temperatury któregoś z obiegów grzewczych, powiększoną o „Dodatek do wymaganej na c.o. z uwagi na straty” (w tym przypadku 4°C).

Temperatura ostrzeżenia o zbyt wysokiej temperaturze (rozpoczęcie wychładzania)- system automatycznie dokonuje pomiaru temperatury w górnej i dolnej części zbiornika buforowego oraz w zbiorniku wewnętrznym zbiornika kombinowanego. Jeżeli którakolwiek z tych trzech temperatur osiągnie wartość nastawy dla „temperatury ostrzeżenia o zbyt wysokiej temperaturze” (tutaj 80°C) z uwzględnieniem „histerezy powiązanej z ostrzeżeniami i alarmami”, wówczas nastąpi załączenie pompy obiegowej kominka, kolektora słonecznego, grzejnikowej i cyrkulacji w celu wychłodzenia zbiornika kombinowanego.
Temperatura alarmowa o zbyt wysokiej temperatury (blokada ładowania)- Jeżeli którakolwiek temperatura w zbiorniku kombinowanym osiągnie wartość nastawy dla „temperatury alarmowej zbyt wysokiej temperatury” (tutaj 92°C) z uwzględnieniem „histerezy powiązanej z ostrzeżeniami i alarmami”, wówczas nastąpi zatrzymanie ładowania zbiornika przez kolektor słoneczny oraz kominek.

Menu zbiornika c.w.u.

Aby dostać się do menu zbiornika c.w.u. należy najechać na symbol, który przedstawia zbiornik. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: tank_02.png]

[Obrazek: menu_zb_cwu.png]

Temperatura wymagana c.w.u. - noc (dzień) - Jest to temperatura wody w zbiorniku jaką system chce osiągnąć z uwzględnieniem „histerezy dla temperatury wymaganej dla c.w.u.” zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową.

Delta włączenia pompy mieszającej między zbiornikami - jeżeli różnica temperatur pomiędzy aktualną temperaturą w zbiorniku c.w.u. a aktualną temperaturą w zbiorniku buforowym będzie większa niż 8°C może nastąpić włączenie pompy mieszającej między zbiornikami wówczas rozpocznie się przepompowanie cieplejszej wody ze zbiornika buforowego do zbiornika c.w.u.

Delta wyłączenia pompy mieszającej między zbiornikami - jeżeli różnica temperatur pomiędzy aktualną temperaturą w zbiorniku c.w.u. a aktualną temperaturą w zbiorniku buforowym będzie mniejsza niż 4°C nastąpi wyłączenie pompy mieszającej między zbiornikami.

Animacja włączenia pompy mieszającej miedzy zbiornikami (przepompowanie wody ze zbiornika buforowego do zbiornika c.w.u.)

[Obrazek: mieszanie_zbiornikow.png]

Włączenie „funkcji legionelli” umożliwia okresowe przegrzanie zbiornika c.w.u. w celu zlikwidowania bakterii Legionella.
Funcja legionelli - temperatura dogrzewania - jest to temperatura do wysokości której zbiornik zostanie nagrzany w celu usunięcia bakterii legionelli
Funkcja legionelli - interwał [h] - określa co jaki czas następuje dogrzewanie zbiornika do ustawionej „temperatury dogrzewania”.

Optymalna temperatura do namnażania się bakterii Legionella Pneumophila w laboratorium to 37°C. Przy wyższych temperaturach stopień namnażania tych mikroorganizmów zmniejsza się, a przy 46°C ustaje. Bakteria może przeżyć w wyższych temperaturach, ale czas przetrwania spada od kilku godzin przy 50°C i do kilku minut przy 60°C. Przy temperaturze 70°C bakteria jest zabijana natychmiast.

Animacja pracy funkcji legionelli (zbiornik miga na kolor czerwony), oraz włączenie drugiego źródła ( grzałki).

[Obrazek: legionella.png]

Menu kolektora słonecznego

Aby dostać się do menu kolektora należy najechać na symbol, który przedstawia kolektor słoneczny. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: sc_02.png]

[Obrazek: menu_solar.png]

Delta włączenia pompy kolektora - np. jeżeli temperatura zasilania z kolektora słonecznego jest wyższa o 8°C niż w docelowej części zbiornika, następuje włączenie pompy kolektora.

Delta wyłączenia pompy kolektora - np. jeżeli różnica temperatur na zasilaniu z kolektora słonecznego i docelowej części zbiornika wyniesie 4°C lub mniej, następuje wyłączenie pompy kolektora.

Ciepło pozyskane z kolektorów słonecznych jest kierowane do zbiornika. Jeżeli w menu zbiornika („priorytet dogrzania solar”) ustawiono priorytet dla c.w.u., to w pierwszej kolejności nastąpi próba ładowania górnej części zbiornika (c.w.u.). Kiedy zostanie osiągnięta „temperatura optymalna” lub kolektory słoneczne nie będą w stanie nagrzać górnej części zbiornika do temperatury optymalnej nastąpi próba ładowania dolnej części zbiornika (c.o.) z wyjątkiem sytuacji kiedy zostanie włączone „Zaprzestanie ładowania zbiornika buforowego podczas przerwy w ładowaniu zbiornika c.w.u”.

Pozyskana energia przez dolną wężownicę jest przeznaczona do celów centralnego ogrzewania. Jeśli kolektor ładuje dół zbiornika (c.o.), a górna część zbiornika (c.w.u.) nie została załadowana do „temperatury optymalnej c.w.u.”, to co określony odcinek czasu następuje przerwa w ładowaniu aby sprawdzić czy zaistniały warunki na ponowne ładowanie górnego zbiornika.

Parametry pogrubioną czcionką są dostępne w Menu Zbiornika.

Kolektory słoneczne są w stanie dostarczyć do instalacji wystarczająco dużo ciepła, tak że temperatura wody użytkowej zgromadzonej w zasobniku może przekroczyć 80°C. Ponieważ tak gorąca woda nie może popłynąć bezpośrednio do kranów ze względu na ryzyko poparzenia, a jednocześnie żeby nie rezygnować z darmowego ciepła dostarczanego przez instalację solarną, zastosowano zawór mieszający, dzięki któremu gorąca woda z zasobnika – zanim popłynie do kranu – jest mieszana z wodą zimną. Za zmieszanie ciepłej i zimnej wody w proporcjach takich, by do kranu popłynęła woda o odpowiedniej temperaturze, odpowiada termostatyczny zawór mieszający. Dzięki takiemu rozwiązaniu system ma możliwość magazynowania ciepła w zasobniku w maksymalnym stopniu – woda może być w nim podgrzewana, aż do osiągnięcia temperatury bliskiej maksymalnej, dopuszczalnej temperatury określonej przez producenta, bez obawy poparzenia korzystających z niej domowników.

Uwaga: Kolektor słoneczny przestaje ładować zbiornik w przypadku niebezpieczeństwa zniszczenia urządzeń wmontowanych w instalację.

Animacja ładowania dołu zbiornika (kolor czerwony), zawór przestawiony na ładowanie dolnej części zbiornika.

[Obrazek: lad_zb_solar.png]


Menu kominka

Aby dostać się do menu kominka należy najechać na symbol, który przedstawia kominek. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: kominek.png]

[Obrazek: menu_fp.png]

Temperatura zasilania do włączenia pompy - Jeżeli temperatura zasilania kominka przekroczy nastawioną wartość np. 50°C uwzględniając histerezę (czyli wg nastawy domyślnej 52 °C), wówczas następuje włączenie pompy kominka natomiast gdy temperatura obniży się do 48°C pompa może zostać wyłączona.
Delta włączenia pompy kominka - Jeżeli temperatura na zasilaniu kominka będzie wyższa o 8°C od temperatury w dolnej części zbiornika buforowego, wówczas następuje włączenie pompy kominka.
Delta wyłączenia pompy kominka - Jeżeli różnica temperatur na zasilaniu kominka a temperaturą w dolnej części zbiornika buforowego spadnie do 4°C lub mniej, może nastąpić wyłączenie pompy kominka.

Aby załączyła się pompa kominka musi być spełniony jeden z warunków: albo „temperatury włączenia pompy kominka” albo „ Delty włączenia pompy kominka”.

Aby pompa kominka wyłączyła się muszą być spełnione jednocześnie dwa warunki: „temperatury włączenia pompy kominka” i „Delty wyłączenia pompy kominka”.

Animacja ładowania zbiornika kominkiem (kolor czerwony, w kominku pojawia się ogień, czarna strzałka oznacza otwarcie przepustnicy powietrza)

[Obrazek: lad_fp.png]

Menu integrall

Aby dostać się do menu zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie należy najechać na symbol, który przedstawia INTEGRALL. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: integral_new.png]

[Obrazek: menu_integral.png]

Poziomy Grzewcze:

System zapewnia 1 poziom grzewczy, stopniowo zwiększając moc grzewczą:

poziom 1: piec gazowy

Poziomy grzewcze załączane są na podstawie bieżącego zapotrzebowania na ciepło.
Zapotrzebowanie na ciepło jest liczone na podstawie różnicy między aktualnie żądaną temperaturą w górnej części zbiornika a rzeczywiście panującą po czasie (całkowanie). Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło przekroczy nastawioną wartość załączany zostaje kolejny poziom grzewczy. Jeżeli spadnie to przełączany jest na poziom niższy. Jeżeli zapotrzebowanie spadnie poniżej wartości „Integral OFF poziom 1” ogrzewanie zostanie wyłączone.

Objaśnienie na przykładzie wartości domyślnych:
Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło osiągnie wartość (INTEGRAL ON poziom 1), wówczas nastąpi załączenie pierwszego poziomu grzewczego (pieca gazowego jeżeli będzie włączony - aktywny). Integral maksymalnie może osiagnąć wartość 9999 (maksymalna wartość INTEGRAL).
Jeżeli system dostanie sygnał o zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło i wartość INTEGRAL zacznie spadać, to w momencie osiągnięcia wartości (INTEGRAL OFF poziom 1) , wyłączone zostanie również pierwsze źródło grzewcze. INTEGRAL minimalnie może osiągnąć wartość -2000 (minimalna wartość INTEGRAL).

UWAGA: Warunkiem załączenia danego poziomu grzewczego jest aktywne źródło ciepła.

SCHEMAT OGRZEWANIE - ODBIÓR

[Obrazek: schemat2_small.png]

Menu ogrzewania podłogowego

Aby dostać się do menu ogrzewania podłogowego należy najechać na symbol, który przedstawia dane piętro. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: pietro.png]

[Obrazek: menu_podloga.png]

Wymagana temperatura wewnątrz - noc (dzień) - jest to temperatura wewnętrzna pomieszczeń jaką system chce osiągnąć z uwzględnieniem „histerezy dla temperatury wewnętrznej”. Aby system wiedział kiedy i jaką temperaturę ma osiągnąć należy sporządzić tygodniowy harmonogram określając dni oraz godziny, w których temperatury wymagane na noc lub dzień mają zostać osiągnięte. Dla każdego obiegu c.o. można stworzyć odrębny harmonogram zapotrzebowania na ciepło.

Dodatek do wymaganej temperatury wewnętrznej do wyłączenia pompy - jest to dodatek do wymaganej temperatury związany ze stratami na instalacji. Jeżeli system osiągnie wymaganą temperaturę wewnętrzna powiększoną o w/w dodatek wówczas pompa obiegowa zostanie wyłączona.

Minimalna temperatura na zasilaniu - jest to temperatura, poniżej której z uwzględnieniem „histerezy temperatury dla zasilania”, następuje załączenie pompy obiegowej zasilania podłogowego.

Maksymalna temperatura na zasilaniu - jest to temperatura, powyżej której z uwzględnieniem „histerezy temperatury dla zasilania”, następuje wyłączenie pompy obiegowej zasilania podłogowego.

Temperatura na zasilaniu według - jest to temperatura zasilania jaką system chce osiągnąć według nastawy ręcznej lub według krzywej grzewczej.

Jeżeli wybierzemy opcję według „krzywej grzewczej” wówczas po rozwinięciu listy „Krzywa grzewcza” mamy możliwość ustawienia żądanej krzywej grzewczej następnie zgodnie z jej parametrami system będzie dążył do uzyskania wymaganej temperatury na zasilaniu obiegu podłogowego.
Z krzywej grzewczej (dostosowanej do danego budynku), aktualnie „wymaganej temperatury wewnętrznej” oraz „temperatury zewnętrznej” z harmonogramu następuje obliczenie jaką temperaturą powinien być zasilany układ podłogowy ( patrz Wykres Krzywych Grzewczych)
Użytkownik ma możliwość wyboru Krzywych grzewczych o numerach od 23 do 55 .
Numer krzywej oznacza temperaturę wymaganą na zasilaniu przy temperaturze zewnętrznej 0°C i żądanej wewnętrznej 21°C (np. dla obiegu podłogowego ustalono krzywą grzewczą 35)
Jeżeli natomiast zaznaczono według „nastawy ręcznej”, wówczas system będzie dążył do osiągnięcia temperatury zasilania zgodnie z nastawą dla „temperatura zasilania w trybie ręcznym”.

Dla osiągnięcia założonych parametrów ogrzewania podłogowego sterujemy zaworami mieszającymi poprzez wprowadzenie następujących parametrów zaworów
czas aktywności zaworu mieszającego - jest to czas przez jaki zawór przestawia się aby osiągnąć zadane parametry ogrzewania podłogowego,
czas bezczynności zaworu mieszającego - jest to czas w jakim zawór pozostaje bez ruchu po przestawieniu się, w celu sprawdzenia efektu regulacji.
Animacja zasilania obiegu podłogowego (kolor czerwony).

[Obrazek: ogrzewanie_podlogowe.png]

Animacja pracy ogrzewania podłogowego (kolor czerwony).
[Obrazek: podloga_pracuje.png]

Aby dostać się do menu ogrzewania podłogowego dla danej strefy należy najechać na wybraną strefę. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: menu_podlogi.png]

Wymagana temperatura - dzień - jest to dzienna temperatura jaką system chce osiągnąć dla danego obiegu podłogowego z uwzględnieniem „ Histerezy”, zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło. Dla każdego obiegu „wymagana temperatura” może mieć inną nastawę.

Wymagana temperatura - noc - jest to temperatura nocna jaką system chce osiągnąć dla danego obiegu podłogowego z uwzględnieniem „Histerezy”, zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło. Dla każdego obiegu „wymagana temperatura” może mieć inną nastawę.


Menu ogrzewania grzejnikowego

Aby dostać się do menu ogrzewania grzejnikowego należy najechać na symbol, który przedstawia grzejnik. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: radiator.png]

[Obrazek: menu_radiator.png]

Wymagana temperatura wewnątrz - noc (dzień) - Jest to temperatura wewnętrzna pomieszczeń jaką system chce osiągnąć z uwzględnieniem „histerezy dla temperatury wewnętrznej”. Aby system wiedział kiedy i jaką temperaturę ma osiągnąć należy sporządzić tygodniowy harmonogram określając dni oraz godziny, w których temperatury wymagane na noc lub dzień mają zostać osiągnięte.

Temperatura na zasilaniu według - jest to temperatura zasilania jaką system chce osiągnąć według nastawy ręcznej lub według krzywej grzewczej.
Jeżeli wybierzemy opcję według „krzywej grzewczej” wówczas po rozwinięciu listy „Krzywa grzewcza” mamy możliwość ustawienia żądanej krzywej grzewczej i zgodnie z jej parametrami system będzie dążył do uzyskania wymaganej temperatury na zasilaniu obiegu grzejnikowego.

Z krzywej grzewczej (dostosowanej do danego budynku), aktualnie „wymaganej temperatury wewnętrznej” oraz „temperatury zewnętrznej” z harmonogramu następuje obliczenie jaką temperaturą powinien być zasilany układ podłogowy ( patrz Wykres Krzywych Grzewczych)

Użytkownik ma możliwość wyboru Krzywych grzewczych o numerach od 23 do 55 .
Numer krzywej oznacza temperaturę wymaganą na zasilaniu przy temperaturze zewnętrznej 0°C i żądanej wewnętrznej 21°C (np. dla obiegu podłogowego ustalono krzywą grzewczą 35)
Jeżeli natomiast zaznaczono według „nastawy ręcznej”, wówczas system będzie dążył do osiągnięcia temperatury zasilania zgodnie z nastawą dla „temperatura zasilania w trybie ręcznym”.

Animacja zasilania obiegu grzejnikowego (kolor czerwony, grzejnik mruga na czerwono)

[Obrazek: ladowanie_radiator.png]

Wykres krzywych grzewczych

[Obrazek: krzywa_grzewcza_small.png]

Cyrkulacja

Aby dostać się do menu cyrkulacji należy najechać na symbol, który przedstawia kran. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: cyrkulacja.png]

Punkty poboru ciepłej wody są przeważnie oddalone od miejsca, w którym woda jest podgrzewana. Zatem, gdy użytkownik chce wziąć prysznic lub umyć ręce, musi po odkręceniu kranu poczekać jakiś czas, aż do kranu dopłynie ciepła woda. W tym czasie do kanalizacji zostaje spuszczone kilka litrów czystej, zimnej wody. Aby temu zapobiec zastosowano pompę cyrkulacji c.w.u.

[Obrazek: menu_circ.png]

Rozwijając listę wyboru można cyrkulację włączyć, wyłączyć lub ustawić jeden z Trybów pracy cyrkulacji:

[Obrazek: cykle_cyrkulacji.png]

Tryb 1 - w/g temperatury powrotu:
włączenie pompy cyrkulacyjnej nastąpi jeżeli temperatura powrotu cyrkulacji będzie niższa niż „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji”, a wyłączenie jeżeli temperatura powrotu cyrkulacji będzie wyższa niż „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji” z uwzględnieniem „histerezy dla temperatury powrotu cyrkulacji”.
Jeżeli „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji” będzie wyższa od temperatury w wewnętrznym zbiorniku zbiornika kombinowanego o „wymaganą DT do uruchomienia pompy cyrkulacyjnej (tryb 1)”, wówczas może nastąpić załączenie pompy cyrkulacyjnej. Natomiast jeżeli „wymagana temperatura powrotu cyrkulacji” będzie niższa od temperatury w wewnętrznym zbiorniku zbiornika kombinowanego o „wymaganą DT do zatrzymania pompy cyrkulacyjnej”, wówczas nastąpi zatrzymanie pompy cyrkulacyjnej.

Tryb 2 - w/g odcinków czasowych:
Jeżeli ustawiono ten tryb pompa cyrkulacyjna pracuje przez „czas pracy pompy cyrkulacyjnej”, po czym zostaje wyłączona na „czas przerwy pompy cyrkulacyjnej”.

Wybierając tryb 1 lub 2 tworzymy harmonogram cyrkulacji c.w.u., wyłączając ją w okresach kiedy cyrkulacja nie jest potrzebna. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie zmniejszyć koszty eksploatacji cyrkulacji.

cyrkulacja włączona zgodnie z wybranym trybem pracy

[Obrazek: harmonogram_cyrkulacji_cwu_small.png]

Harmonogramy

Dla każdej strefy pracy urządzeń można ustalić oddzielny harmonogram zapotrzebowania na ciepło .

[Obrazek: harmonogram_cwu_small.png]

Aby ustawić godziny, w których ma być osiągnięta wymagana temperatura (dzienna lub nocna), należy wejść w grupę harmonogramy a następnie wybrać właściwy harmonogram. Po prawej stronie na obszarze roboczym pojawi się wykres:
na osi X - umieszczono dni tygodnia,
na osi Y - umieszczono temperaturę (dzień, noc).

Następnie należy najechać kursorem na poszczególny dzień tygodnia. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia dla wybranego dnia tygodnia.

[Obrazek: menu_harmonogramy.png]

W każdym z czterech punktów można ustalić dokładną godzinę i temperaturę jaką system ma osiągnąć . Po rozwinięciu zakładki „wartość” mamy do wyboru noc, dzień.

Ustawiając wymagane parametry dla każdego dnia otrzymujemy tygodniowy harmonogram zapotrzebowania na ciepło dla danej strefy.

Serwis

Otwierając grupę serwis wyświetlane są cztery: temperatury, wyjścia, sterowniki i info.

[Obrazek: serwis.png]

Temperatury

System przy pomocy zamontowanych czujników temperatury pokazuje bieżące wskazania. Można za pomocą innego urządzenia wzorcowego sprawdzić poprawność tych wskazań. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy temperaturą wskazaną przez system a temperaturą wskazaną przez urządzenie wzorcowe, należy dokonać kalibracji temperatury tak, aby wskazania były poprawne.

[Obrazek: temp.png]

Aby dokonać kalibracji należy wybrać odpowiedni czujnik a następnie kliknąć, wówczas pojawi się okno dialogowe „Ustaw wartość”. Posługując się strzałkami w górę lub w dół ustawiamy odpowiednią wartość kalibracji . Można również wartość tą wpisać ręcznie. Dla każdego czujnika można dokonać niezależnej kalibracji.
Można również ustawić „Tryb” pracy czujnika na „AUTO” - system automatycznie odczytuje temperatury, bądź manualnie wybrać wartość temperatury (np. do celów testowych, bądź w przypadku uszkodzenia czujnika)
Stan - informuje :
- czujnik działa poprawnie (wyświetlane jest zielone „OK”),
- czujnik uszkodzony lub inny błąd (wyświetlany jest czerwony „BŁĄD”)

[Obrazek: kalibracja.png]

Wyjścia.

W tej zakładce zestawione są poszczególne urządzenia sterowane przez system wraz z informacją w jakim „trybie” pracują oraz w jakim „stanie” się znajdują.

Po kliknięciu na wybrane urządzenie w danej strefie grzewczej wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość”, w którym określany jest tryb pracy danego obiegu. Sterowanie odbywa się w trybie „AUTO” lub „MANUAL”
AUTO - automatyczne sterowanie przez system
MANUAL - sterowanie ręczne
Stan - informuje czy dane urządzenie pracuje, bądź nie pracuje.

[Obrazek: serwis_output.png]

Sterowniki.
W tej zakładce zestawione są poszczególne sterowniki wraz z informacją jaki jest ich identyfikator oraz w jakim stanie się znajdują.

[Obrazek: sterowniki.png]

Identyfikator sterownika składa się z 6 znaków (trzy litery i trzy cyfry np H5F5V1). Jeżeli nie udało zidentyfikować urządzenia wówczas wyświetlane są kreski (jak powyżej).

Stan określa :
dany sterownik działa poprawnie (wyświetlane zielone „OK”)
problemy ze sterownikiem (wyświetlany czerwony „BŁĄD”)

Info.

[Obrazek: info.png]
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości