• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
inst 12: Wentylacja, czerpnia - GWC
#1
Lightbulb 
System Obejmuje:
- wentylacja
- wymiennik powietrza
- GWC
- czerpnia zewnętrzna


IB - Control jest to autorski system firmy "INSBUD". Interfejsem dostępowym może być komputer, naścienny panel dotykowy lub tablet.

Automatyka steruje wszystkimi procesami i jest spójna. Umożliwia zdalny nadzór i sterowanie systemem przez Internet. Zdalna aktualizacja oprogramowania i logiki. Istnieje możliwość dodania nowych funkcjonalności.

Automatyka ma budowę modułową, co oznacza, że w każdej chwili można dołożyć nowy moduł (np. do sterowania kolejnymi urządzeniami np. oświetlenie, alarm, wentylacja) który zwiększy funkcjonalność systemu.

Umożliwiamy pełną kustomizację produktu przez spersonalizowane grafiki po dedykowane zależności logiczne.

ELEMENTY PROGRAMU

[Obrazek: schemat_small.png]

[Obrazek: schemat_log_small.png]


Aby dostać się do menu urządzeń należy najechać na odpowiedni element, wówczas pojawi się graficzny pulsujący symbol wyboru, przedstawiający skrzyżowane narzędzia:

[Obrazek: selection.png]

Po naciśnięciu powyższego symbolu pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

Przykładowe okno dialogowe z menu sezonu grzewczego:

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Posługując się tym oknem dialogowym jest możliwość ustawienia żądanych parametrów.
Przyciskami góra/dół zmniejszamy lub zwiększamy wymaganą wartość. Można również żądaną wartość wpisać ręcznie.

Po naciśnięciu przycisku wyboru jest rozwijana lista z parametrami do wyboru.

Zatwierdzenie zmienionych parametrów przyciskiem OK. Anulowanie wprowadzonych zmian przyciskiem ANULUJ.


ELEMENTY INSTALACJI

Dymki informacyjne. Symbol w dymku oznacza temperaturę:


[Obrazek: termometr_czerwony.png]


Temperatura zewnętrzna oraz menu sezonu grzewczego (lato,zima).
[Obrazek: lato_zima.png]

Czerpnia- jedno źródło powietrza.

[Obrazek: czerpnia_zielona.png]

Gruntowny wymiennik ciepła - drugie źródło powietrza.

[Obrazek: gwc_czerwone.png]

Wentylator.

[Obrazek: went_cold.png]

Wymiennik ciepła.


[Obrazek: wymiennik.png]SCHEMAT

[Obrazek: schemat_opi_small.png]

MENU SEZONU GRZEWCZEGO

Aby dostać się do menu sezonu grzewczego należy najechać na symbol, który przedstawia obecną temperaturę zewnętrzną.
[Obrazek: lato_zima.png]
Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: solar_selection_menu_pogody.png]

Rozwinięcie listy. Wybór sezonu grzewczego.

[Obrazek: solar_selection_seazon_open.png]

Auto - system automatycznie ustala sezon w zależności od temperatury zewnętrznej.
Automatyka sugeruje się wartością „Punkt zmiany sezonu” oraz „Histereza związana z punktem zmiany sezonu”, w przypadku gdy punkt zmiany sezonu wynosi 16 °C a histereza ustawiona jest na 4 °C oznacza to, że sezon grzewczy automatycznie zmienia się na zimę gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 14 °C, a gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 18 °C system pracuje wg trybu letniego.
Lato - proces ogrzewania c.o. jest stale wyłączony,
Zima - proces ogrzewania c.o. jest stale włączony,

Zima/Lato - Gdy użytkownik ręcznie ustawi sezon grzewczy na „Zima” lub „Lato” automatyka pracuje niezależnie od temperatury zewnętrznej. Pomimo tego, że na zewnątrz jest temperatura wskazująca na sezon „Lato” a instalacja jest w trybie „Zima” to ogrzewanie jest włączone.

Menu wentylacji.

Aby dostać się do menu wentylacji należy najechać na symbol, który przedstawia wentylator. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

[Obrazek: menu_vent.png]


Temperatura zewnętrzna (powyżej zawsze chłodzenie pasywne) - jest to temperatura zewnętrzna, powyżej której z uwzględnieniem „ Histerezy dla temp. zewnętrznej”, chłodzenie pasywne zawsze jest włączone.

Temperatura nawiewu (poniżej ogrzewanie pasywne)
- jest to temperatura nawiewu, poniżej której z uwzględnieniem „ Histerezy dla temp. nawiewu”, może zostać załączone ogrzewanie pasywne

Animacja działania chłodzenia pasywnego - pobierane powietrze z zewnątrz jest chłodzone w wymienniku przez GWC.

[Obrazek: cool_sommer.png]


Animacja działania ogrzewania pasywnego - pobierane powietrze z zewnątrz jest ogrzewane w wymienniku przez GWC.

[Obrazek: hot_sommer.png]


Menu GWC oraz Czerpni.

Aby dostać się do menu GWC lub CZERPNI należy najechać na symbol. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.
[Obrazek: menu_gwc.png]


Schemat wentylacyjny wyposażony jest w dwa źródła powietrza :
- źródło 1 - CZERPNIA
- źródło 2 - GWC
„Czas przedmuchu Czerpni” i „Czas przedmuchu GWC” - jest to czas służący do sprawdzenia temperatury jaką może dostarczyć odpowiednie źródło.
„Czas przedmuchu Czerpni” ustawiono na 0 sekund (bieżący pomiar bez zwłoki).

Pomiar temperatur odbywa się co pewien czas i jest to „Przerwa między kolejnymi przedmuchami” (nastawa 3600[s]).
W momencie gdy na zewnątrz temperatura okaże się wyższa niż „Temperatura zewnętrzna (powyżej zawsze chłodzenie psywne)” z uwzględnieniem „ Histerezy dla temp. zewnętrznej”, wówczas nastąpi chłodzenie pasywne pobieranego powietrza w wymienniku ciepła.
Jeżeli temperatura nawiewu spadnie poniżej „Temperatura nawiewu (poniżej ogrzewanie pasywne)” z uwzględnieniem „Histerezy dla temp. nawiewu” oraz „Delty przełączenia między źródłami”, wówczas może nastąpić ogrzewanie pasywne czerpanego powietrza w wymienniku ciepła.

Jeżeli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej ostatnio zapamiętanej temperatury jaka była na GWC lub z odpowiedniego algorytmu regulator „podejrzewa”, że temperatura powietrza pochodzącego z GWC będzie wyższa niż temperatura zewnętrzna lub minęło 60 minut („przerwa między kolejnymi przedmuchami”) od ostatniego przedmuchu następuje załączenie GWC na 180 sekundowy - okres testowy („czas przedmuchu GWC”).Pojawia się wówczas napis „TEST”. Po zakończeniu przedmuchu regulator decyduje, skąd dalej czerpać powietrze.

UWAGA : W okresie grzewczym zawsze wybierane jest cieplejsze źródło powietrza.


[Obrazek: test.png]Serwis

Otwierając grupę serwis wyświetlane są cztery elementy: kalibracja, wyjścia, sterowniki i info.

[Obrazek: serw.png]

Temperatury

System przy pomocy zamontowanych czujników temperatury pokazuje bieżące wskazania. Można za pomocą innego urządzenia wzorcowego sprawdzić poprawność tych wskazań. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy temperaturą wskazaną przez system a temperaturą wskazaną przez urządzenie wzorcowe, należy dokonać kalibracji temperatury tak, aby wskazania były poprawne.

[Obrazek: calib.png]
Aby dokonać kalibracji należy wybrać odpowiedni czujnik a następnie kliknąć, wówczas pojawi się okno dialogowe „Ustaw wartość”. Posługując się strzałkami w górę lub w dół ustawiamy odpowiednią wartość kalibracji . Można również wartość tą wpisać ręcznie. Dla każdego czujnika można dokonać niezależnej kalibracji.

[Obrazek: calib1.png]

[Obrazek: calib2.png]

STAN czujnika - wskazuje poprawność jego działania. Jeżeli czujnik działa prawidłowo pojawia sie zielony napis „OK”, jeżeli nie wówczas pojawia się czerwony napis „BŁĄD”.

TRYB - określa w jaki sposób dokonywany jest odczyt temperatur. Jeżeli automatycznie przez system (odczyt ze sterownika), wówczas wyświetlany jest tryb „AUTO”, jeżeli temperatura ustawiona została ręcznie wówczas wyświetlany jest tryb „MANUAL”.
Tryb „MANUAL” - (ręczne ustawienie temperatury) można zastosować w przypadku awarii czujnika lub w przypadku kiedy chcemy zasymulować pracę któregokolwiek czujnika temperatury w celu sprawdzenia poprawności działania systemu.


Wyjścia.
W tej zakładce zestawione są poszczególne urządzenia sterowane przez system wraz z informacją w jakim „trybie” pracują oraz w jakim „stanie” się znajdują.

[Obrazek: output.png]

Po kliknięciu na wybrane urządzenie w danej strefie grzewczej wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość”, w którym określany jest tryb pracy danego obiegu. Sterowanie odbywa się w trybie „AUTO” lub „MANUAL
AUTO - automatyczne sterowanie przez system
MANUAL - sterowanie ręczne
Stan - informuje czy dane urządzenie pracuje, bądź nie pracuje.

[Obrazek: output1.png]


Sterowniki.
W tej zakładce zestawione są poszczególne sterowniki wraz z informacją jaki jest ich identyfikator oraz w jakim stanie się znajdują.

[Obrazek: drivers.png]

Identyfikator sterownika składa się z 6 znaków (trzy litery i trzy cyfry np H5F5V1). Jeżeli nie udało zidentyfikować urządzenia wówczas wyświetlane są kreski (jak powyżej).

Stan określa :
dany sterownik działa poprawnie (wyświetlane zielone „OK”)
problemy ze sterownikiem (wyświetlany czerwony „BŁĄD”)

Info.

[Obrazek: info.png]
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości